۱۳۹۵ بهمن ۲۴, یکشنبه

تفاوت حکومت شاه با جمهوری اسلامی

در دورانی که حاکمان فعلی ایران آن را دوره طاغوت می خوانند، علمای دینی آن قدر آزادی و استقلال داشتند که به راحتی به نشر و بسط افکار مذهبی می پرداختند و هیچ گونه مزاحمتی از ناحیه حاکمیت سیاسی، بر آنها دیده نمی شد. مراجع اسلام در نهایت عظمت به کار تبلیغی و تحقیقی شریعت می پرداختند و به غیر از خمینی، مخالف قابل توجهی دیده نمی شد. شخص اول مملکت آن روز، به دستبوسی اعلم العلمای کشور می رفت و معنویت را سایه ساز سیاست می کرد.
در آن عصر، پدر معلم ما سید محمد علی کاظمینی بروجردی بنیاد فکری و اعتقادی مکتب نور را در مسجد نور میدان خراسان تهران تاسیس کرده بود و آزادانه به فعالیت های معنوی مبادرت می نمود. اما پسرش، سید حسین کاظمینی بروجردی مدت بیست و پنج سال است که آواره زندان های مختلف می باشد. در این مدت طولانی، مسجد همت آباد میدان منیریه را که مرجع وقت، آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی در سال پنجاه وهشت به او سپرده بود و پایگاه بزرگی برای اعتلای توحید منهای خشونت بود، از او گرفتند و او را به بازداشتگاه مخفی ومخوف توحید بردند. سپس مسجد نور میدان خراسان را که شصت سال قبل آیت الله بروجردی بزرگ به پدرش داده بود را مصادره کردند و هر روز مانعی در اقامه تدریس ایشان ایجاد نمودند، ولی آثار بر جای مانده از این استاد، خیل شاگردان او است که تاریخ را حرکت خواهد داد.

نمایندگان معلم کبیر
12 فوریه 2017

هیچ نظری موجود نیست: