۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

آموزگار معنویات عصر حاضر

معلم ما، سید حسین کاظمینی بروجردی، در یک خانواده روحانی به دنیا آمد که تمامی اجدادش به نص منابع کتب اَنساب و رجالی، جملگی از مراجع دینی و پیشوایان مذهبی بوده اند که در شجره آل اعرج، مجموع کشورهای ایران، عراق، لبنان، سوریه و اردن را در بر می گیرد.
مدرس توحید غیر حکومتی، از سال پنجاه شمسی وارد حوزه های علمیه بروجرد، قم و تهران شد و به تحصیلات علوم دینی پرداخت. اینک بعد از چهل سال تحصیل و تدریس و تحقیق و تالیف، صاحب تئوری های ناب الهی گشته که با اسناد و مدارک جامع و فراگیر الهیات، کرسی خداشناسی زلال و مبرای از خودکامگی های بشری و آلایش های ایذایی را بنا نهاده است. آموزگار معنویات عصر حاضر، قائل به انفکاک کامل ربوبی از هر گونه شرایع قساوت مآبانه و حدود ظالمانه و شرایط بشرسوزانه است. این مرد وجدان گرای شرف آفرین عدالتخواه، بعد از سی و پنج سال حضور دائم در لباس روحانیت، داوطلبانه و آگاهانه، کسوت آباء و اجدادی خود را ترک کرد، تا بدین گونه بر نفرت جامعه ایرانی از این اونیفورم متهم، احترام گذاشته و انفصال اعتقادی و اشتهاری خویش را از لباسی که در آغاز ملبس شدنش در زمان شاه، عالی ترین پوشش اجتماع بود و امروز، زشت ترین البسه موجود است، اعلام می دارد.
این شخصیت جهانی که بیست و پنج سال است در چنگال رژیم استبدادی، زندان ها وحصرهای پیاپی را می گذراند، از دنیای زنده ای که به نام آزادی و استقلال، نفس می کشد، انتظار پاسخگویی دارد.

هیئت نمایندگان
10 فوریه 2017

هیچ نظری موجود نیست: