۱۳۹۵ آبان ۱۷, دوشنبه

کیهان لندن - نگاهی دیگر به دهمین سالگرد حبس کاظمینی بروجردی


هفته گذشته سایت کیهان لندن به مناسبت سالگرد دستگیری آقای کاظمینی بروجردی و کمپین بین المللی حمایت از ایشان / برنامه ویژه ای را تدارک دیده بودند که در آن مصاحبه ای با جناب مهندس شریعتمداری انجام شده بود . به دلیل اینکه برخی نکات و سوالات مصاحبه مذکور به درستی پاسخ داده نشده بود ، مراتب به مسئولین این رسانه منعکس گردید که آنها هم با حسن نیست و رعایت عدالت کامل ، مصاحبه دیگری را با یکی از نماینده آقای کاظمینی بروجردی، مریم موذن زاده ، ترتیب دادند که در لینک زیر قابل دسترسی استهیچ نظری موجود نیست: