۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۱, شنبه

مصاحبه خانم دکتر رویا عراقی نماینده آقای کاظمینی بروجردی با تلویزیون افق

 زمان انتخاب- خانم دکتر رویا عراقی نماینده آقای کاظمینی بروجردی  با تلویزیون افق در خصوص انتشار اخبار کذب درباره آقای بروجردی توسط برخی رسانه های وابسته به رژیم٫ مصاحبه ای داشته اند که در ادامه می توانید آن را ملاحظه نمایید.هیچ نظری موجود نیست: