۱۳۹۴ بهمن ۱, پنجشنبه

شرایط حاد جسمی و عدم درمان آقای کاظمینی بروجردی

روز سه شنبه  29 دی 1394 ( 20 ژانویه 2016) آقای سید حسين كاظمينی بروجردی به علت ناراحتی شدید گوارشی ناشی از ویروس یا مسمومیت احتمالی، به بهداری زندان اوین منتقل شد. ولی به دلیل محرومیت این زندانی از حق درمان، مقامات زندان وی را بدون تجویز دارو و رسیدگی مناسب، به سلول خود برگرداندند. وخامت وضعیت جسمی این زندانی تا حدی بوده که روز بعد، چهارشنبه 30 دی، ایشان در اثر سرگیجه شدید از پله ها سقوط کرده و از ناحیه کمر و پا آسیب دیده است، با این حال مقامات رژیم همواره در راستای ممانعت از درمان این زندانی، از رسیدگی پزشکی و بستری ساختن وی در یک بیمارستان مناسب در خارج از زندان خودداری می کنند.
 این در حالی است که علیرغم پی گیری های گزارشگران ویژه سازمان ملل و بیانیه های سازمان های مدافع حقوق بشر به ویژه عفو بین الملل که تاکید بر لزوم مراقبت پزشکی و درمانی این زندانی دارد،  تاکنون هیچ گونه رسیدگی و توجهی به وضعیت ایشان نشده و این زندانی همچنان از بیماری های متعدد رنج می برد. مقامات زندان اوین وهمچنین مسئولین دادگاه ویژه روحانیت هیچ‌گونه پاسخی به مراجعات مکرر خانواده این زندانی و درخواست آن‌ها برای انتقال وی به بیمارستان خارج از زندان نداده‌اند.

فشارهای غیرانسانی و عدم درمان این زندانی عقیدتی که توسط دادگاه ویژه روحانیت به منظور به زانو درآوردن وی به اجرا گذاشته می‌شود، به دستورشخص علی خامنه ای صورت می‌گیرد. 
نمایندگان آقای کاظمینی بروجردی نسبت به خطری که جان این روحانی دربند را تهدید می‌کند هشدار می‌دهند و از کمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل درامورایران و سایر مراجع بین‌المللی می‌خواهند نسبت به دخالت برای نجات جان این زندانی سیاسی-عقیدتی و پایان دادن به فشارها علیه وی اقدام عاجل به عمل آورند.

هیچ نظری موجود نیست: