۱۳۹۴ مهر ۱۴, سه‌شنبه

دهمین سال دستگیری آقای کاظمینی بروجردی به همراه یارانش

خدمت ملت های شریف جهان،
یک سال دیگر هم گذشت و بار دیگر فرارسیدن نیمه ماه مهر یادآور تهاجم نیروهای مسلح رژیم به منزل آقای کاظمینی بروجردی و دستگیری وی و خانواده و نزدیک به هزار نفر از همراهانش می باشد . آن هم در روزگاری که  جنایتی در حال  شکل گیری است که برای همیشه تاریخ، ازادی های اندیشه و بیان و قلم ، برباد می رود و تفتیش عقاید دینی و انحصار های مذهبی پوست ملت مظلوم ایران و همه اندیشمندان دنیا را خواهد کند. و بیم آن می رود که آزادی خواهان و مبارزان عدالت و انسانیت  قربانیان تفاهم پنهانی قدرتهای جهانی گردند.
از آنجا که سالگرد حمله وحشیانه زورگویان مذهب شعار، مقارن با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، بر تمامی دولتمردان آزادمنش عالم لازم است به لحاظ تعهدات وجدانی و تعلقات انسانی، پژواک فریادهای حق طلبانه ایشان باشند و با خفقان رسانه ای حکام زورگو مقابله نمایند، زیرا که در این یک دهه بدترین انواع آزار و اذیت را بر وی اعمال کرده اند تا جایی که اکنون محروم از صحت روحی و سلامت جسمی است و اعضای بدنش غیر فعال گردیده و نیاز مبرم به معالجات پزشکی و معاینات تخصصی دارد. شما به خوبی می دانید که درد کُشنده قرن معاصر، ناامنی های فراگیر منبعث از احکام مذهب و شرایع دینی است که به صورت دولت ها و گروه ها و تجمعات تروریستی و قسی الفکر و جانی العمل، تجلی نموده و امنیت جهانی را تهدید می نماید. پس چنانچه آرای اعتقادی و نظرات حقوقی این تئوریسین مصلح و آزادیخواه را بنگرید، قطعا بر جداسازی دیانت از سیاست، مصمم خواهید شد و دست بشریت نابود شده در زیر چرخ دنده های مذاهب دنیاطلب و ادیان استثمارگر را خواهید گرفت و از این نقاد دینی و ممیز مذهبی حمایت جدی می نمایید.
این رهبر دینی که محصور در دیانت خاصی نمی باشد، بیش از بیست و پنج سال است که منادی توحید خالص بوده و الهیات منهای سیاست را تدریس و ترویج می نماید. ایشان در طول این مدت، بارها مورد تعرض حکام مدعی مذهب قرار گرفته و تحت شکنجه های روحی و جسمی و خانوادگی واقع شده و اکنون ده سال از آخرین حبس او که به زندان اوین افتاده است، می گذرد. ولی او حتی در بند استبداد اسلامی نیز از پای ننشست و در جمع روشنفکران و اندیشمندان، یک حوزه معنوی و علمی و الهی تشکیل داده و به اعتلای آزادی عقیده و اهتمام استقلال اندیشه پرداخته که ثمره اش کتابی است که در آن خشونت دینی و قساوت مذهبی محکوم گردیده است. ایشان با اسناد و مدارک محکم و محکمه پسند، افکار ناقض حقوق بشر را افشا نموده و پرده از اسرار شریعت مداران کاذب و استعمارگر برداشته است.
حقیقتا که این زندانی سیاسی عقیدتی، چوب عدم همکاری با روحانیون دولتی را می خورد و چنین حبس سنگینی با تبعات هولناکش، کینه هیئت حاکمه ایران را نسبت به تفکرات اصل و صحیح و انسان نواز او نمودار می سازد.
درخواست ما، هیئت وکلا و نمایندگان ایشان از شما مخاطبین عزیز که نگران آشفتگی عصر حاضر هستید و کشتار غیر نظامیان به وسیله سازمان ها و تشکلات شریعت پناه و جهادی مآب آزارتان می دهد، آن است که از این رهبر به زنجیر کشیده شده توسط اسلام سیاسی، دفاع کرده و در مجامع قانونی و خبری و حقوقی دنیا، نام و یادش را زنده کنید و با طرح مواضع مصلحانه اش در پایگاه های مهم و معتبر علمی و خبری، وفاداران به آرمان وجدان و شرف و عزت انسانی را  به سویش گسیل دارید و اجازه خفقان وغربت تحمیلی از ناحیه رژیم دیکتاتوری را ندهید. بدیهی است که هر گونه غفلت از موقعیت او ستم به تاریخ خواهد بود و تقویم خاورمیانه را رنگ سیاه خواهد داد.
در خاتمه، از تمامی خبرنگاران مستقل و بشردوست، تقاضای انعکاس اخبار و سرنوشت ایشان را داریم، چرا که زندانیان سیاسی و اعتقادی محبوس در پشت دیوارهای زندان اوین با چنین اسرار و احوال وحشتناکی که بارها از دریچه گزارش های ایشان افشا شده است، چشم به راه امداد و اعانات مادی و معنوی شما هستند.

نمایندگان پیشوای زندانی ایران، سید حسین کاظمینی بروجردیهیچ نظری موجود نیست: