۱۳۹۴ آبان ۱, جمعه

دیدار مسئول بخش حقوق بشر نهاد مدنی بروجردی، با پرفسور دیوید کی

نوآوری های فنی جدید عواقب قابل توجهی برای حقوق بشر به دنبال دارد، هم از لحاظ فرصت هایی که برای تحقق این حقوق ارائه می دهند  و هم از نظر مضراتی که می توانند باعث شوند. در برخی از موارد، آنها تغییرات مثبتی را در حقوق بشر ایجاد می کنند. حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی، به خانواده، به اطلاعات، به کار و مواردی از این قبیل، حقوقی هستند  که توسط نوآوری های جدید دگرگون شده است.

در روز جمعه، 23 اکتبر 2015، پروفسور دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتقاء و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان،  سخنرانی کلیدی با عنوان “چالش های آزادی بیان در عصر دیجیتال” که این سخنرانی در دانشگاه UCONN ، برگزار گردید.

مسئول بخش حقوق بشر سازمان حقوق مدنی بروجردی، خانم لاله موذن زاده در این جلسه سخنرانی حضور داشت و همچنین گفتگوی کوتاهی با گزارشگر حقوق بشر در ارتقای آزادی بیان و عقیده صورت گرفت که ضمن تسلیم کردن گزارشهای گردآوری شده توسط نهاد از آخرین وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان و بخصوص وضعیت زندانیان عقیدتی ، بطور ویژه در مورد وضعیت و شرایط آقای کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی سرشناس در ایران گفتگو کرد.

هیچ نظری موجود نیست: