۱۳۹۴ مهر ۷, سه‌شنبه

اقدامی ابتکاری از سوی دونده ایرانی در دفاع از زندانیان

در یک اقدام ابتکاری و نو، آقای عارف سرایی یکی از فعالان حقوق بشر ساکن ژاپن با لباس های منقش به تصویر زندانیان سیاسی و آزادیخواهان دربند در خیابان های شهرهای مختلف می دود.
عارف می گويد تلاشگر حقوق بشر است و به علت این که فعالیت در فضای مجازی راضی اش نکرده، دست به این حرکت زده است.

او در این مورد می گوید:"تصمیم گرفتم فعالیت خود را به دنیای واقعی بکشانم و چون تنها بودم، با برگزیدن یک مرکز فعالیت مانند محل برگزاری ماراتن های بین اللمللی تلاش کردم تا توجه جهانیان را به هدف خود در زنده کردن یاد و دفاع از زندانیان سیاسی ايران جلب نمایم. از آنجا که نزدیک به ۲۵-۳۰ سال ندویده و یا به طور مستمر ورزش نکرده بودم، این نوع حرکت را انتخاب نمودم.
سپس با بهره گیری از این پتانسیل و تاثیر آن بر افکار عمومی، این حرکت را  در کشور های مختلف استمرار بخشیده و با توجه به عدم امکان دسترسی و دخالت جمهوری اسلامی، این حرکت را به عنوان راهی نو و پیامی محکم برای جلب نظر ایرانیان و جذب آنها برای اتحاد و یا حداقل آگاهی تعدادی از انها که به کشور و سرنوشت هم میهنان خود بی تفاوت نیستند، ادامه بدهیم.
هدف من آزادی تمام زندانیان سیاسی است و برای نجات همه آنها تلاش میکنم. من معتقد هستم آزادی زندانیان سیاسی به معنی آزادی ایران و شکست و فروپاشی جمهوری اسلامی است و باور دارم که این حرکت با توجه یه سادگی و کم هزینه بودن آن، می تواند هر فرد آزادیخواهی را به همکاری وا دارد و در نهایت تبدیل به فرصتی خواهد شد برای جذب همه ایرانیان در سراسر دنیا که انسجام و اتحادی خاص را در پی خواهد داشت.
انگیزه این حرکت بر اساس داستان طوطی و بازرگان در کتاب فارسی دبستان سال های قبل از انقلاب است که برگرفته از اشعار مولوی است، "یک ایرانی برای یک زندانی".

هیچ نظری موجود نیست: