۱۳۹۴ مرداد ۱۰, شنبه

دهمین زادروز آقای کاظمینی بروجردی در حصر و زندان

 دهم مردادماه مصادف است با زادروز آقای سید حسین کاظمینی بروجردی، این زندانی عقیدتی که سالیان متوالی بعنوان رهبر دینی درد آشنا در بین مردم زیست، از داخل زندان نیز، همچنان پژواک صدای ملت مظلوم ایران است و امروز دهمین زادروز ایشان در حصر و زندان می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: