۱۳۹۳ آذر ۱۰, دوشنبه

اطلاعيه شماره ١٠ طرفداران آقاي كاظميني بروجردي


آقای کاظمینی بروجردی زندانی آزادیخواه از تاریخ 24 سپتامبر 2014 بعلت تدریس و انتشار آموزه هایی مغایر با اسلام سیاسی از داخل زندان، با واکنش شدید دادستان ویژه روحانیت مواجه گردید بطوری که به مدت  44 روز متوالی در قرنطینه ی اعدامی ها، ساعات طاقت فرسایی را سپری نمود. این زندانی دگراندیش در اعتراض به وضعیت هموطنان مظلوم که تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، گرفتار خشونت عوامل فشار حکومتی می باشند، از ابتدای نوامبر دست به اعتصاب غذا زدند و بعد از 16 روز اعتصاب، به دلیل شرایط وخیم جسمی به بند ویژه روحانیت منتقل گردید.
وی دو روز بعد به درمانگاه زندان اوین فرستاده شد و با توجه به وضعیت اورژانسی و کاهش وزن شدید، کادر پزشکی از ارائه ی خدمات درمانی مناسب، ممانعت به عمل آورده و او را مجددا به سلول خویش بازگرداندند!
خانواده ی آقای کاظميني بروجردی بعد از ملاقات کوتاهی که در روز شنبه 29 نوامبر با وی داشتند، تاکید نمودند که ایشان نیاز فوری به بستری شدن در بیمارستانی مجهز در خارج از زندان دارند لذا از تمامی سازمانها و نهادهای حقوق بشری جهانی و انسانهای آزاده جهت نجات جان ایشان درخواست حمایت و رسیدگی عاجل نمودند.

هیچ نظری موجود نیست: