۱۳۹۳ آبان ۲, جمعه

اکسیون حمایتی از کاظمینی بروجردی در دانمارک

تجمعات و نشست های حمایتی در شهرهای مختلف دنیا از" کمپین کاظمینی بروجردی را زنده نگه دارید" که از 8 اکتبر در شهر های مختلف دنیا آغاز شده بود، در روز 14 اکتبر در همین رابطه تجمعی  در شهر Vejle  دانمارک برگزار شد.
روز سه شنبه 14 اکتبر، آکسیونی در مقابل درب اصلی بازار این شهر به همت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  برای آزادی آقای کاظمینی بروجردی و جمع آوری امضا پتیشنی در این مورد تشکیل شد.  در ادامه چند عکس از این آکسیون می توانید ببینید.هیچ نظری موجود نیست: