۱۳۹۳ مهر ۲۸, دوشنبه

اکسیون حمایت از آقای کاظمینی بروجردی هلند شهر لاهه

تجمعات و نشست های حمایتی در شهرهای مختلف دنیا از" کمپین کاظمینی بروجردی را زنده نگه دارید" که از 8 اکتبر در شهر های مختلف دنیا آغاز شده بود، در آخرین روز خود در شهرلاهه در هلند در همین رابطه تجمعی برگزار شد.
روز پنجشنبه 16 اکتبر، آکسیونی در مقابل پارلمان اروپا  برای آزادی آقای کاظمینی بروجردی و جمع آوری امضا پتیشنی در این مورد تشکیل شد که در لینک زیر می توانید گزارشی از این آکسیون ببینید.

هیچ نظری موجود نیست: