۱۳۹۲ آذر ۱۱, دوشنبه

آزار، اذیت و توهین به خانواده آقای بروجردی در روز ملاقات

خانواده زندانی عقیدتی آقای کاظمینی بروجردی در سالن ملاقات مورد اذیت و آزار و بازرسی توهین آمیز مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفتند.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، روز شنبه مورخ 9 آذر 1392،  خانواده آقای کاظمینی بروجردی که برای ملاقات ایشان به زندان اوین رفته بودند مورد آزار و بازرسی شدید بدنی و غیر معمول قرارگرفتند.خانواده اقای بروجردی که شامل همسر و دختران جوان ایشان بود مورد فحاشی و بازرسی های که توام با هتک حرمت بود، قرار دادند و درپی اعتراض خانواده به شرایط ، واکنش بازرسان وقیحانه تر می شد.

 برادر آقای بروجردی ، سید محسن کاظمینی بروجردی نیز مورد فحاشی و ناسزاهای عوامل اطلاعات در سالن  ملاقات قرار گرفت و لباس وی را نیز از تنش بیرون آورده و مورد تفتیش بدنی قرار دادند که وی نیز از شرایط پیش آمده شاکی بود.
در سالن بازرسی ماموران قبلی زندان اوین نبودند و افراد جدیدی که از وزارت اطلاعات بودند برای تفتیش بدنی گماشته بودند .این در حالی است که عوامل وزارت اطلاعات از هر گونه ازار و اذیتی برای به زانو درآوردن آقای بروجردی و تسلیم وی برای توبه نامه فروگزار نبوده است.
 روحانی آزادیخواه و زندانی سید حسین کاظمینی بروجردی ۵۵ ساله که آخرین بار در سال ۱۳۸۵ با یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر ولی فقیه همراه با خانواده و تعداد زیادی از هوادرانش دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید و از آن تاریخ تاکنون در شرایط حاد جسمی که در اثر شکنجه های جسمی و روحی دچار شده است بدون درمان به حال خود رها شده است و مستمرا ایشان و خانواده اش  تحت فشارها و اذیت و آزارهای دادگاه ویژه روحانیت ( سرکوب روحانیون آزادخواه ) قرار دارد. در حال حاضر او در سالن ۳۲۵ بند ۷ زندان اوین که مخصوص دادگاه ویژه روحانیت است زندانی است.
اذیت وآزارها و رفتارهای وحشیانه بدستور ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت ، معاون اول قوه قضاییه ولی فقیه و از اعضای اصلی کمسیون  قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بازرسی توهین آمیز، مورد اذیت و آزار و فحاشی قرار دادن  خانواده آقای کاظمینی بروجردی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به  رفتارهای وحشیانه علیه  روحانی آزادی و زندانی آقای کاظمینی بروجردی  و خانواده اش می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۱ آذر۹۲ برابر با ۲ دسامبر ۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست: