۱۳۹۲ آذر ۱, جمعه

عدم رسیدگی درمانی و تشدید بیماری های آقای کاظمینی بروجردی در زندان

تشدید فشارهای غیر انسانی  و عدم درمان  روحانی آزدیخواه آقای کاظمینی بروجردی بدستور دادگاه ویژه روحانیت ولی فقیه، افزایش یافته است.
به گزارش « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» آقای کاظمینی بروجردی علاوه بر  بیماریهای قبلی که همچنان بدون درمان باقی مانده است، اخیرا وضعیت بیماری چشماهایشان وخیم تر شده است. در اثر شکنجه هایی که در سالهای طولانی اسارت در زندان، به شبکیه چشم ایشان آسیب جدی وارد کرده است، سوء تغذیه و بهداشت در زندان نیز باعث  تشدید  آن شده بطوریکه در حال حاضر، ایشان 90 درصد از بینایی  یکی از چشمهای خود را از دست داده اند.
عدم رسیدگی درمانی باعث آبریزش شدید از دو چشم ایشان گردیده است که رنج مضاعفی را برای این زندانی که در سن پنجاه و پنج سالگی، هشتمین سال اسارت بی وقفه اش را میگذراند پدید آورده است گذران این سالها در زندان، بیمارهای متعدد و بسیار خطرناکی را برای آقای بروجردی ایجاد کرده از جمله این بیماریها پارکینسون، ناراحتی قلبی و تنفسی و دیابت و سنگ کلیه می باشد.
این زندانی عقیدتی به علت مقاومت در برابر خواست علی خامنه ای مبنی بر نوشتن توبه نامه و برگشت از عقایدش از حق درمان محروم است، در زندان در حال مرگ تدریجی است.
عدم مداوای بیماران در زندانی نوعی قتل خاموش است و آقای خامنه ای مسئول مستقیم جان  آقای کاظمینی بروجردی و سایرزندانیان است.
خانواده و هواداران این زندانی محروم از درمان و وکیل از کلیه سازمانها و مدافعین حقوق بشر خواستار اقدام فوری وجدی برای انتقال ایشان به بیمارستان جهت درمان فوری و کامل و همچنین آزادی بدون قید و شرط ایشان می باشند.
خانواده و هواداران آقای کاظمینی بروجردی
آبان ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست: