۱۳۹۲ آبان ۲۸, سه‌شنبه

یورش به سلول آقای بروجردی و تهدید و توهین به ایشان

دور جدید  فشارها و برخوردهای غیر انسانی، تهدیدات  و توهین ها  علیه روحانی آزادیخواه آقای کاظمینی بروجردی
به گزارش«فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»  روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه به سلول روحانی آزادیخواه آقای کاظمینی
بروجردی یورش بردند و قصد انتقال ایشان برای بازجویی به ساختمان ویژه روحانیت (ساختمان سرکوب روحانیون آزادیخواه) درخیابان مقدس اردبیلی (زعفرانیه) را داشتند. اما روحانی مبارز و آزادیخواه از رفتن به آنجا خوداری کردند که ابتدا با برخوردهای توهین آمیز و رفتارهای خشونت آمیز فردی به نام روستا از ماموران ویژه روحانیت قرار گرفتند.ولی وقتی که این فرد موفق  به انجام عمل سرکوبگرانه خود نشد بعد از ظهر همان روز فرد دیگری به نام یوسفی نیا (منشی ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت ولی فقیه) به سلول آقای بروجری مراجعه کرد و مجددا شروع به تهدید و توهین ایشان نمودند.

موضوعات مطرح شده، بیشتر حول نامه های آقای بروجردی بوده که ایشان از داخل زندان به بیرون ارسال نموده و در رسانه ها منتشر شده است. به ویژه تاکید آنها روی نامه آقای بروجردی خطاب به حسن روحانی رییس جمهوری جدید رژیم بوده است که به شدت موجب نگرانی مقامات دادگاه ویژه روحانیت شده است.
همچنین دادستانی ویژه روحانیت ولی فقیه ترس و وحشت خویش را نسبت به پیگیریهای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشری و و به ویژه دکتر شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،  از وضعیت آقای بروجردی، خانواده و هوادارانشان بوده است.
 آقای سید حسین کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی پنجاه و پنج ساله که هشتمین سال اسارت در زندان اوین را بدون وقفه سپری میکند از ناراحتی های قلبی و تنفسی و دیابت و سنگ کلیه و... رنج می برد و مقامات ویژه روحانیت، دسترسی ایشان به دارو و درمان را منوط به نوشتن توبه نامه و عذر خواهی از خامنه ای عنوان کرده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به سلول روحانی آزادی خواه و قصد انتقال وی به ساختمان ویژه روحانیت به منظور بازجویی، تهدید و توهین به ایشان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای  پایان دادن به این اعمال ضدبشری خواستار انتقال پرونده جنایت علیه بشر یت آخوند علی خامنه ای به دادگاه جنایی بین المللی است.

هیچ نظری موجود نیست: