۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

تحریم دارویی آقای کاظمینی بروجردی

 مسئولین زندان اوین از رساندن دارو و مراقبتهای پزشکی به آقای کاظمینی بروجردی ممانعت می کنند.
به گزارش "فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران"، این در حالی است که گزارش ها حاکی از وخامت حال ایشان دارد وی  دچار تنگی نفس، بیماری قلبی، سنگ کلیه، دردهای شدید در ناحیه پاها و کمر، می باشد و نیاز مبرم به دارو و پزشک متخصص دارد ولی مسئولین بجای رساندن دارو و مراقبتهای پزشکی، با ممانعت  از رساندن دارو به او و تحت فشار گذاشتن این زندانی عقیدتی، سعی در وادار کردن وی به پذیرش شرایط رژیم و تسلیم و سازش  دارند. این فشارها در ادامه مبارزات پی گیر آقای کاظمینی بروجردی از داخل زندان آخرین تیر ترکش رژیم ستمدیدینی در مقابل این مبارز نستوه است.
در بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان آورده شده است: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،محروم کردن این روحانی آزادیخواه از درمان و دارو بدستور دادگاه ویژه روحانیت که مسئولیت سرکوب روحانیون آزادیخواه را به عهده دارد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: