۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبه

هیچکس را نمی توان به دلیل عقایدش مورد تعقیب و تهدید جانی قرار داد

بیانه هوادران آقای کاظمینی بروجردی در محکومیت انتشار فتوای ارتداد و حکم قتل شاهین نجفی
در هنگامه این بیداد و استبداد، ماشین حاکمیت دینی سرعتی شتابان را برای قربانی  نمودن مخالفان و منتقدان خود گرفته است، رژیم ولایت فقیه هر گونه اعراض و اعتراض به اساس حاکمیت خویش را محاربه با خدا قلمداد می کند، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و دگراندیشان به حکم انتقاد به استبدادسازی دین، محارب و مرتد شناخته می شوند.

 
هم پیمان شدن دیانت و حاکمیت در رژیم جمهوری اسلامی ایران و بهره برداری سیاسی از گزاره های دینی فضای آزادی بیان را به شکل گسترده ای محدود کرده است بطوریکه رژیم ولایت فقیه رویکردی خصمانه را در مقابل هر گونه نواندیشی و دگر اندیشی اتخاد نموده و تفسیرهای خود از دین را یگانه راهکار مجاز و موجود در عرصه دین و حکومت دانسته  و دراین راستا از اعمال خشونت دولتی و اجرای احکام خشن فقهی بر علیه منتقدان خود در عرصه های مختلف ابایی ندارد.
 این در حالی است که  ماده ی 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد؛ هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .

در همین مسیر در پی انتشارخبر فتوای ارتداد و حکم قتل شاهین نجفی هنرمند معترض ایران ، توسط روحانیت خودکامه ی رژیم ولایت فقیه، به دلیل آنچه که وی در کار جدید خود بنام "نقی"، اعتراض و انتقاد خود را به ابزاری نمودن دین در جهت تحکیم پایه های حکومت ولایت فقیه بیان نموده و طبق قواعد مرتجعانه ی خود، ایشان را مرتد و محکوم به مرگ معرفی می کند. این در حالی است که پیشتر آقای کاظمینی بروجردی زندانی مخالف با اساس حاکمیت ولایت فقیه، اعمال هرگونه مجازاتهای خشن فقهی را فاقد وجاهت شرعی دانسته و قاطعانه بر لزوم برچیده شدن این قواعد تاکید دارد. آقای کاظمینی بروجردی، یگانه راه  برون رفت از بحران استبداد ستمدینی را در سکولار شدن ایران دانسته و درهمین جهت آزادی بیان و آزادی های مرتبط با آن را، یکی از مرزهای روشن بین نظام های مردم سالار و نظام های خودکامه برمی شمارد که با طرح تئوریهای متقابل و ایدئولوژی های متضاد، مشروعیت این چنین نظام ها را می توان به چالش کشاند. برهمین اساس است که رژیم  تمامیت خواه و استبداد زده ی ایران به دلیل هراس از تضعیف پایه های حکومتی ولایت فقیه، بیان های آزاد و منتقد  در عرصه های مختلف مبارزاتی را با سوءاستفاده از قواعد  فقهی و دینی سرکوب می کند.
هوادران آقای کاظمینی بروجردی ضمن محکوم کردن رژیم ولایت فقیه در به حصار کشاندن آزادی بیان و اعمال مجازاتها و فتواهای تند مذهبی بیان می دارند که هیچکس را نمی توان به دلیل عقایدش مورد تعقیب و تهدید جانی قرار داد. همچنین هوادران این روحانی دگراندیش صدور حکم قتل شاهین نجفی توسط رژیم ترور پرور ولایت فقیه را فاقد وجاهت شرعی و حقوقی می دانند و بر حمایت قاطعانه  و همه جانبه ی خود از همه ی مبارزین درعرصه های مختلف  سیاسی ، اجتماعی و هنری تاکید می کنند.
هواداران آقای کاظمینی بروجردی
27 اردیبهشت 1390

هیچ نظری موجود نیست: