۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۹, جمعه

احضار دکتر رویا عراقی، معاون آقای کاظمینی بروجردی به دادگاه

خانم دکتر رویا عراقی، معاون آقای کاظمینی بروجردی، برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی ، در پی احضار مکرر هواداران آقای کاظمینی بروجردی در دو ماه گذشته به دادگاه ویژه روحانیت ، دکتر رویا عراقی معاون آقای بروجردی برای بار سوم به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. که تمامی این احضارها تلفنی و بدون ارایه نامه احضاریه بوده است.
بر اساس این گزارش، دادگاه ویژه روحانیت خانواده و ضامنین او را تحت فشار قرار داده اند تا خانم دکتر رویا عراقی در دادگاه حضور یابد و تهدید کرده اند که در صورت عدم حضور ایشان در دادگاه، وثیقه ایشان به اجرا گذاشته شده و سند ملکی به حراج گذاشته خواهد شد.
گفتنی است در تاریخ های 21 و 23 فروردین  و 11 اردیبهشت، خانم رویا عراقی به همراه نه نفر از هوادارن آقای کاظمینی بروجردی با نامهای: مریم عظیمی، نرگس غفارزاده، فروغ همتیار، مریم قاسمی، زهرا عبدالله وند، طیبه حسینی، زهره شریفی، محمدرضا صادقی و محمد مهمان نواز به دادگاه احضار شدند.
افراد مذکور مدتی را در زندان تحت بازجویی بوده اند و اکنون از سوی دادگاه تهدید به مجازاتهای حبس و شلاق شده اند.
طی چند ماه اخیر این چندمین بار است که عده ای را به دلیل حمایت از آقای کاظمینی بروجردی احضار و یا تهدید می کنند، این افراد متهم به اقدام علیه امنیت و جاسوسی و ... شده اند. علت چنین اتهاماتی آن است که آنها نظرات آقای کاظمینی بروجردی و گزارشهای ایشان از نقض گسترده حقوق بشر در زندانها را در اختیار سایتهای خبری و سازمانهای مدافع حقوق بشر قرار داده اند.
لازم به ذکر است آقای کاظمینی بروجردی که بیش از 2200 روز است در زندان به سر میبرد در تاریخ های فوق از زندان اوین به دادگاه برده شد و در انجا او را تحت فشار قرار دادند که یکی از دو راه توبه یا تقیه را انتخاب کند و به نوعی سازش را بپذیرد که ایشان قاطعانه این موارد را رد کردند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نگهداری غیر قانونی آقای بروجردی در شرایط غیر انسانی در زندان و احضارو اعمال فشارهای غیر انسانی علیه هوداران او  را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه  حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان مداخله برای آزادی بی قید و شرط این روحانی آزادیخواه و پایان دادن به سکوب هوداران وی است.

هیچ نظری موجود نیست: