۱۳۸۸ شهریور ۲۶, پنجشنبه

روز قدس یا روز ایران ؟؟

سی سال است که دستگاه حاکمه ایران ، مردم را در آخرین جمعه ماه رمضان ، تحت عناوینی جعلی و فریبکارانه چون روز قدس یا روز حمایت از ملت مظلوم فلسطین ! به خیابانها کشانده و از این رهگذر به ارتزاق منافع ضد ملی و ضد انسانی خود می پردازد .

و اما پس از گذشت سه دهه فقر و فشار و وحشت ، اینک ملت کتک خورده و زجر کشیده ایران ، با عزمی راسخ و اراده ای سترگ تصمیم گرفتند تا این روز را به روز حمایت از ملت مظلوم ایران بدل نمایند .

پر واضح است که بر هر انسان آزاده ای فرض است که پژواک ناله ی هر مظلومی باشد و با تمام وجودش آبروی ظلم و ظالم را ببرد . اما همانگونه که در بالا اشاره شد این ترفند نیز در ادامه ی سلسله اقدامات مزورانه ی این رژیم ضد مردمی است و کمترین صداقتی در گفته هایشان مشاهده نمی شود . اینکه این قدر این رژیم بر طبل اسرائیل ستیزی می کوبد و در راه برقراری صلح پایدار بین اعراب و اسرائیل اشکال تراشی می کند ، کاملا واضح و مبرهن است . واقعاً از ادامه ی جنگ و اختلاف اعراب و اسرائیل چه کسی یا چه رژیمی جز رژیم ایران سود می برد ؟ هیچ کس !

زندانی عقیدتی آقای بروجردی در مصاحبه ای درباره ی نتیجه گیری از ادامه ی اختلاف ما بین اسرائیل و اعراب می گوید : " بنی اسرائیل ، از قدیمی ترین قبایل منطقه خاورمیانه است که اسنادش در کتب آسمانی می باشد . از دیرباز، نژاد عرب و عبری که از یک ریشه اند در تمامی مناطق شامات که عبارت است از فلسطین و اردن و حجاز و سوریه و عراق و لبنان، با یکدیگر در صلح و آرامش، به سر می بردند و با هم تجارت و رفاقت می ورزیدند و نباید از یاد بُرد که همه سکنه این ممالک از فرزندان ابراهیم پیامبرند و لذا، هر گونه تنش و درگیری، ضربه به اصل خویش و جدایی از ریشه هاست . باید دوستی و اتحاد و تفاهم بین همه انسانهای روی زمین، ایجاد شود و هر ملّتی با آئین و روش خود، به تکامل و ترقی برسد. هرگونه جنگ و خونریزی به هر عنوان و دلیل روح بشریت را آزرده می سازد. "

چنین دیدگاهی گذشته از تبیین روحیه ی صلح طلبی آقای بروجردی ، اوج توحش و ستیزه جویی رژیم ولایت فقیه ایران را بیش از پیش نمایان می سازد .

خلاصه کلام اینکه فردا روز جمعه ، ملت بزرگ ایران می خواهد روز قدس را معنا و هویتی نو در حمایت از مظلومین ببخشد و با فریاد بلند و مشت های گره کرده ، حمایت خود را از زنان و مردان ایرانی تحت ستم اعلام نمایند و فریاد اعتراض خود را در محکومیت جنایاتی چون شکنجه ، فشار ، تجاوزات جنسی و ... در زندان ها و بازداشتگاه ها به گوش جهانیان برسانند .

هیچ نظری موجود نیست: