۱۳۸۸ شهریور ۲۸, شنبه

"ما اهل کوفه نیستیم پشت یزید بایستیم"
گزارشی از تظاهرات مردم تهران در روز قدس

خبرنامه امیر کبیر: با وجود تمامی تدابیر امنیتی و حصارهای امنیتی که طی روزهای قبل در خیابان ها برای جلوگیری از شکل گیری هرگونه تجمع اعتراضی کشیده شده بود، مردم معترض تهران بار دیگر در خیابان های مختلف به یکدیگر پیوستند و با اعتراضات گسترده خود، نشان دادند که صدای حق خواهی و حق طلبی آنان هنوز خاموش نشده است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر از صبح امروز، مردم معترض بصورت پراکنده در خیابان حضور داشتند اما نیروهای امنیتی و ضدشورش با بستن تمامی پیاده روهای خیابان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران قصد داشتند از بروز هرگونه تجمع اعتراضی جلوگیری کنند. اما در خیابان های 16 آذر و بلوار کشاورز عده ی زیادی از معترضین با در دست داشتن پلاکاردها و پارچه های سبز و سر دادن شعارهائی دست به اعتراض گسترده ای زدند.
ادامه ...

هیچ نظری موجود نیست: