۱۳۸۸ شهریور ۲۵, چهارشنبه

حضور مجموعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
***
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : نشست عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقر دائم این سازمان در ژنو سوئیس از تاریخ 12 سپتامبر لغایت 2 اکتبر در حال برگزاری است.
احمد باطبی سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به نمایندگی از این تشکل در سلسله نشست های مورد اشاره شرکت جسته است. در همین رابطه روز گذشته سه شنبه مورخ 24 شهریورماه نشستی در شورای مذکور در ارتباط با بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد.

هیچ نظری موجود نیست: