۱۳۸۸ خرداد ۳۰, شنبه

بیانیه ۵۷ تن از اساتید حقوق و وکلای دادگستری

در اعتراض به تجاوز به حریم دانشگاه

منبع : خبرنامه امیرکبیر


۵۷ تن از استادان حقوقدان و وکلای دادگستری با صدور بیانیه ای، خواستار برخورد بامتجاوزان به حریم مقدس دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی شهرهای مختلف کشور به ویژه کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان به وسیله افراد غیرمسوول شدند. اسامی امضاکننده این بیانیه که در میان آن اسامی حقوقدانان شاخصی چون کاتوزیان، محقق داماد، فلسفی، امید نیک پی و … دیده می شود ، به شرح زیر است.

۱- دکتر ناصر کاتوزیان (دانشگاه تهران)، ۲- آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد (دانشگاه شهیدبهشتی)، ۳- دکتر هدآیت الله فلسفی (دانشگاه شهیدبهشتی)، ۴- دکتر محمدعلی اردبیلی (دانشگاه شهیدبهشتی)، ۵- دکتر سیدمحمد هاشمی (دانشگاه شهیدبهشتی)، ۶- دکتر رضا نوربها (دانشگاه شهیدبهشتی)،

ادامه ...

۱ نظر:

زنان مبارز گفت...

سلام
تجاوز به حریم دانشگاه یعنی تجاوز به تمام ملت ایران زیرا آنان فرزندان وآینده سازان این کشورند