۱۳۸۷ اسفند ۲۸, چهارشنبه


بیانیه هواداران روحانی صلح طلب آیت الله بروجردی

در اعتراض به بازداشت دكتر حسام فيروزي همزمان با آغاز سال نو شمسی

از ديد حكومت سركوبگر ایران، گناه نابخشودني دكتر فيروزي، افشاي ماهيت استثمار مذهبي و همچنين اعلان نقاهت زندانيان سیاسی و عقیدتی سرشناسي چون آقای باطبی ، زنده یاد محمدی و همچنین آقاي بروجردي مي باشد . با این وجود مسئولین حکومتی برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات غیر قانونی خویش، اتهامات جعلي و مضحكي از قبيل "اقدام عليه امنيت ملي" را به ایشان نسبت داده اند.

طي سه دهه حکومت ملایان، زندانيان عقيدتي و سياسي بسیاری به طرز مشكوكي به قتل رسيدند که آخرين نمونه آن، مرگ مشکوک زنده یاد امیر حشمت ساران است كه در بیمارستان با دست و پاي غل و زنجير شده ، زندگی را بدرود گفت !

قصد حكومت از تشديد فشارها بر اين پزشك متعهد و انتقال ايشان به شكنجه گاه اوين، از يك سو تشدید جو رعب و وحشت در جامعه و از سوي ديگر ممانعت از درمان زندانيان است که اثرات چنين اقدامات خشني را مي توان در مخفي ماندن آمار بيماريها، معلوليتها و ازدیاد قتلهاي مشكوك زندانيان مشاهده نمود.

هواداران آيت الله بروجردي، ضمن ابراز همدردي صميمانه با خانواده محترم آقاي دكتر فيروزي، مراتب اعتراض شدید خود را به اين رفتارهاي غير انساني اعلام مي دارند . همزمانی چنین اقدامات غیر عادلانه با نوروز و آغاز بهار طبيعت ، دليل روشنی بر دشمني ديرينه حكومت مذهبي ایران با تمامي زيبايي‌ها و خوبيهاي آفرينش مي باشد.

بدين وسيله، از تمامي فعالين حقوق بشر، درخواست عاجل داريم تا وضعيت آقاي دكتر فيروزي را در عالي ترين نهادهاي مدافع حقوق بشر مطرح نموده و تا حصول نتیجه لازم پیگیری نمایند.

هواداران آیت الله بروجردی در ایران و اروپا

چهارشنبه 28 اسفندماه 

۱۶ نظر:

ناشناس گفت...

دکتر با وجدان ایرانی جاش درزندان نیست ما هواداران ایت الله بروجردی ازادی ایشان را خواهانیم.

ناشناس گفت...

ما پیروان ویاران ایت الله بروجردی نها دها ی بین المللی را برای حما یت از دکتر حسام فیروزی فرا می خوانیم وخواهش داریم که هر چه سریعتر اقدامات لازم را مد نظر بگیرند .
پیروان ایت الله بروجردی.

ناشناس گفت...

با سلام ،جمعی ازهواداران ایت الله بروجردی میباشیم ،که خواهان ازادی هر چه سریعتردکتر حسام فیروزی وحمایت از ایشان هستیم.

ناشناس گفت...

آیت الله بروجردی به ما یاد دادکه نسبت به جامعه تعهد را فراموش نکنیم ؛وقتی که دکتربا تعهدی همچون جناب فیروزی دربند است وظیفه ی انسانی ما حکم می کند که از ایشان دست گیری کنیم.
طرفداران دین جدای از سیاست.

ناشناس گفت...

جناب آقای شاهرودی جرم دکتر فیروزی این است که از انسانیت دفاع کرده چرا سکوت کرده اید ؛شما که باور مند خدا هستید چه جوابی دارید که به خدا بدهید؟!

ناشناس گفت...

دکترفیروزی درشرایطی دربند است که رژیم درنقشه کشیدن واز بین بردن زندانیان سیاسی تبحر پیدا کرده ؛ما هواداران آیت الله بروجردی نگران ایشان هستیم.

ناشناس گفت...

دکترحسام فیروزی را آزاد کنید.
پیروان آیت الله بروجردی.

ناشناس گفت...

حسام فیروزی دکتری لایق ومتعهد است؛جای اودر قلب جامعه است نه درزندان هرچه سریعتر اورا به جایگا هش منتقل سازید.
هواداران آیت الله بروجردی.

ناشناس گفت...

دکتر فیروزی باید فوری آزاد شود وبه نزد خانواده ی نگرانش باز گردد؛جامعه ی تحت ستم ایران نیاز به چنین پزشکا نی دارد.
پیروان آیت الله بروجردی.

ناشناس گفت...

طبابت متعهدانه حق یک پزشک با وجدان است.دکتر فیروزی هر چه سریعتر باید آزاد شود ومسؤلیت خود رادور ازغل وزنجیرانجام دهد.
پیروان دین سنتی.

ناشناس گفت...

دکتر حسام فیروزی باید آزاد شود چرا که او در دادگاه وجدان سنبل بشر دوستی است ؛نه یک مجرم !
انسان دوستان طرفدار دین منحای سیاست.

ناشناس گفت...

جناب دکتر حسام فیروزی یک فرد طرفدار حقوق بشر است .دلسوز مردم ایران باید آزاد شود
مخا لفین دین حکومتی.

ناشناس گفت...

آقای حسام فیروزی بجا ی اینکه ازایشان تقد یرشود که عهد پزشکی خویش را فراموش نکرد واز جان مردم حما یت کرد او را زندانی می کنند عجب !این درنده گان مستبد دینی یا مخواهند همه را به کیش خود در آورند یادر غیر این صورت مردم آزاده وبا وجدان محکوم به زندان وشکنجه می شوند.
طرفداران آیت الله بروجردی.

ناشناس گفت...

من هم به نوبه خود از تمامی فعالان حقوق بشر عاجزانه درخواست می کنم که از هیچ اقدامی در جهت آزادی این پزشک متعهد و با وجدان کوتاهی نکنند و او را از دست این مزدوران ولی فقیه نجات دهند

ناشناس گفت...

سلام
دکجای دنیا دکتری را به خاطر ملاطفت با بیماران مورد آزار واذیت قرار داده وبه زندان می اندازند.

ناشناس گفت...

با سلام
من از هواداران آیت الله بروجردی هستم و این حرکت رژیم را محکوم می کنم