۱۳۸۷ شهریور ۱۱, دوشنبه

دادگاهي غيرمتعارف براي آيت الله بروجردي
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

به گزارش يک منبع موثق، ديروز يکشنبه مورخه 10 مردادماه، جلسه دادگاه آيت الله کاظميني بروجردي روحاني سرشناس مخالف حکومت مانند دفعات گذشته بدون اطلاع قبلي در دادگاه ويژه روحانيت برگزار گرديد. در اين جلسه تعدادي با عنوان پزشک با هويتهاي مبهم در دادگاه حاضر شده و شهادت داده اند که آيت الله بروجردي به دليل اشاراتي که در اشعار يا صحبتهاي خود در خصوص الهامات دارند، بيمار رواني تلقي شده و بايد تحت مداوا با داروهاي بيماران رواني قرار گيرند. اين مدعيات موجب اعتراض آقاي بروجردي گرديده است.
شايان ذکر است داروهاي مختص بيماران رواني اثراتي به شدت مخرب بر فرد مصرف کننده غيربيمار خواهد گذاشت. به گزارش يک منبع آگاه، طي روزهاي اخير مسئولين زندان فشار مضاعفي را بر آيت الله بروجردي وارد آورده اند تا ايشان مجبور به انجام مصاحبه اي در جرايد و رسانه هاي دولتي بر عليه خويش شوند و بنوعي مبادرت به تأييد حقانيت سيستم حکومتي بنمايند و ضمن اين مصاحبه ها از طرح ايده ها و مطالبات گذشته خود در مخالفت با سيستم حکومتي دست برداشته و از کردار خود اظهار پشيماني نمايند.
احضارهاي بي دليل و پياپي ايشان از زندان به دادگاه و تشديد شرايط بد محيطي زندان در طول يک هفته گذشته به رغم ابتلاء ايشان به بيماريهاي متعدد،موجب تشديد بيماري ايشان گرديده است ، تا کنون دادگاه ويژه روحانيت با درخواستهاي مکرر آيت الله بروجردي براي برخورداري از مرخصي درماني مخالفت کرده اند.
http://www.hra-iran.org/Archive_87/1017.html

هیچ نظری موجود نیست: