۱۳۸۷ مرداد ۳۰, چهارشنبه

اطلاعيه هواداران آيت الله بروجردي

طي روزهاي اخير ، اخبار ضد و نقيضي در باره ي فرار آيت الله كاظميني بروجردي در رسانه هاي خبري وابسته به رژيم ديكتاتوري ايران درج گرديده بود كه بيانگر ادامه ي روند پرونده سازي و دروغ پردازي هاي گذشته ي رژيم كه درباره ي تمامي آزاديخواهان مبارز منجمله روحاني منتقد ولايت فقيه و مخالف دين سياسي ، آيت الله كاظميني بروجردي مي باشد .
پس از درج خبري دروغ مبني بر فرار آيت الله كاظميني بروجردي از زندان در سايت حكومتي جهان نيوز در روز 29 مرداد ماه ، آقاي سليماني مدير كل سازمان زندانهاي تهران با تكذيب خبر مندرج در سايت مذكور ، اعلام كرد : كاظميني بروجردي هم اكنون در زندان است.
با اين حال روزنامه هاي رسمي قدس و ابتكار امروز چهار شنبه 30 مرداد ماه ، اقدام به چاپ اين خبر كذب نمودند كه نشانه ي عملكرد فرا قانوني رسانه هاي حكومتي ايران مي باشد .
با توجه به تكذيب رسمي خبر فرار آيت الله كاظميني بروجردي توسط مدير كل سازمان زندان هاي تهران ، خانواده و هواداران اين روحاني آزاديخواه ، طي شكايت نامه اي خواستار پاسخگوئي مسئولين ذيربط و برخورد جدي وزارت ارشاد با روزنامه هاي خاطي به دليل درج اخبار دروغ و غير واقعي مي باشند .
با اين وجود اخبار دريافتي ، گوياي اين واقعيت است كه پروسه ي دستگيري هواداران آيت الله كاظميني بروجردي ، طي روزهاي اخير شدت بيشتري خواهد گرفت. آقايان مجيد الستي ، مسعود سماواتيان ، محمد رضا صادقي ، حبيب قوتي ، مهرداد سوري ، علي اربابي و حسن هريسچيان از متهمان پرونده ي آيت الله بروجردي، طي روزهاي گذشته بازداشت گرديده بودند و هم اكنون دوران محكوميت خود را در زندان اوين مي گذرانند.
بنا بر اخبار موثق ، سران رژيم غير دموكراتيك ايران طي نشست هاي اخير در ديوان عالي كشور ، تصميمات غير قانوني و خطرناكي را درباره ي آيت الله كاظميني بروجردي اتخاذ كرده اند كه مهم ترين آن طرح نقشه اي مشابه پروژه ي ربودن روحاني شيعه ي لبناني امام موسي صدر ، درباره ي آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي مي باشد به طوري كه در ادامه ، دولت ايران ضمن اظهار بي اطلاعي ، خود را ملزم به پاسخ گوئي به افكار عمومي نداند .
درج و انتشار اخبار كذب درباره ي اين پيشواي مذهبي زنداني طي دو سال گذشته ، خود دليل محكمي بر غير واقعي بودن مطالب قبلي مطرح شده در رابطه با پخش اعترافات جعلي منتسب به آيت الله بروجردي مي باشد .
فعالان حقوق بشر ، امروز چهار شنبه 30 مرداد ماه طي بيانيه اي ضمن اظهار نگراني درباره ي وضعيت آيت الله كاظميني بروجردي و هوادارانش ، خواستار رسيدگي فوري به وضعيت فوق گرديده بود .
آيت الله كاظميني بروجردي با وجود ابتلا به بيماريهاي مختلفي چون پاركينسون ، ديابت و نارسائي هاي قلبي ، تنفسي و كليوي از هيچ گونه امكانات پزشكي برخوردار نبوده و تا كنون از حق قانوني خود مبني بر استفاده از مرخصي درماني استفاده نكرده است .
آيت الله كاظميني بروجردي خواستار جدائي دين از دولت بوده و بر ايده ي آزادي هاي اعتقادي ، قلم و بيان تاكيد داشته و خواستار لغو فوري احكام اعدام ، سنگسار، شلاق و قطع اعضاء مي باشد .
چهارشنبه 30 مردادماه

هیچ نظری موجود نیست: