۱۳۸۷ شهریور ۹, شنبه

بازداشت يکي ديگر از متهمان پرونده آيت الله بروجردي


مجموعه فعالان حقوق بشر، عليرضا منتظرصاحب، متهم رديف سوم پرونده آيت الله بروجردي صبح روز جاري ( شنبه 9 شهريور ) به دادسراي ويژه روحانيت احضار و جهت اجراي حکم چهار سال زندان توام با تبعيد به زندان ديزل آباد کرمانشاه ، موقتاً روانه زندان اوين شد.
نامبرده در نيمه مهر 1385 بازداشت و به مدت 11 ماه در بند 209 و زندان اوين به سر برد ، وي در زمان بازداشت خود مورد بدرفتاري و شکنجه قرار گرفته بود. آقاي منتظر صاحب در حکم اوليه مورخه خرداد 1386 محكوم به اعدام گرديده بود و حکم مذکور با اعتراض گسترده سازمانهاي مدافع حقوق بشر نهايتاً به چهارسال زندان توام با تبعيد تقليل يافت. ايشان نهايتاً با قرار وثيقه 100 ميليون توماني تا زمان اجراي حکم آزاد گشته بود.
آقاي منتظر صاحب هشتمين هوادار آيت الله بروجردي است که در طي ماه اخير بازداشت و براي اجراي حکم روانه زندان اوين گرديده است.

هیچ نظری موجود نیست: