۱۳۸۷ شهریور ۱۰, یکشنبه


گزيده اي از گزارش هفتگي نقض حقوق بشر
تنظيم : احمد باطبي
وضعيت آيت الله بروجردي و هواداران‏‎‎
بنا بر گزارشات دريافتي آقاي بروجردي که هم اکنون در بند 500 زندان اوين به سر مي برد، از ناراحتي هاي عديده ‏جسمي در رنج است، ايشان مبتلا به بيماري قلبي ( تنگي دريچه ميترال ) ، پارکينسون ، ناراحتي کليوي و ريوي است. ‏وي عليرغم وضعيت وخيم جسمي خود از رسيدگي پزشکي محروم است. بسياري از ناراحتي هاي جسمي وي حاصل ‏شرايط زندان و بدرفتاري با وي مي باشد. عدم رسيدگي پزشکي به نامبرده شائبه حذف فيزيکي وي را دامن ميزند. ‏بنابر گزارشات دريافتي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران از نزديکان نامبرده، طرح مسائل غير حقيقي در ارگان ‏هاي خبري نزديک به دولت در کنار تشکيل جلساتي در روزهاي اخير با شرکت مسئولين امنيتي در پوشش نشستهاي ‏حقوقي که هيچيک و تصميمات اتخاذ شده در اين جلسات نيز به اطلاع وکيل ، خود آيت الله و نزديکان وي نرسيده، ‏موجبات نگراني بيش از پيش فعالان حقوق بشر نسبت به مواضع و تصميمات دستگاه امنيتي در قبال ايشان و ‏هواداران وي شده است.‏
در طي ماه جاري تا کنون هفت تن از متهمان اصلي پرونده آقاي بروجردي به صورت مجزا به دادسراي ويژه ‏روحانيت احضار و سپس جهت به اجرا گذاردن حکم ، بازداشت و به زندان منتقل شده اند . بنابر گزارشات دريافتي ‏اين بازداشتها ادامه خواهد شد.‏
شايان ذکر است دادسرا به منظور عدم تحريک افکار عمومي و فعالان حقوق بشر نسبت به رويه مذکور اقدام به ‏احضار به صورت زمان بندي شده و مجزاي متهمان مي کند.

هیچ نظری موجود نیست: