۱۳۸۷ تیر ۳۱, دوشنبه


پاپ بنديكت شانزدهم از آزادي عقيده و مذهب حمايت ميكند

سخنان پاپ بنديكت شانزدهم؛ رهبر كاتوليك هاي جهان به مناسبت روز جهاني جوانان در استراليا
رهبر كاتوليك هاي جهان روز جمعه در حاشيه مراسم گراميداشت روز جهاني جوانان در شهر سيدني استراليا كليه پيروان اديان مختلف سراسر جهان را دعوت به وحدت و يكپارچگي در مقابل خشونتي فراخواند كه به اعتقاد او فراگير و بد يمن است . پاپ مي گويد: صداي متحد جوامع مذهبي دنيا قدرت و رسايي آن را دارد تا به ديگران بياموزد كه تنها راه مواجهه با اختلافات؛ خشونت نيست و همه مشكلات با مسالمت و احترام كامل به شأن انساني قابل حل است.
پاپ بنديكت شانزدهم رهبر كاتوليك هاي جهان ضمن تاكيد بر اين نكته كه مذهب از حقوق بنيادين مردم سراسر جهان است گفت: آيين و مذهب پديده اي جهان شمول است و هرگز قائل به مرزها نيست . وي اظهار داشت كه ازطريق مذهب مي توان همه مسائلي را كه در حال حاضر جهان را به طرف خشونتي همه گير و بد يمن مي كشاند؛ از پيش پا برداشت . رهبر كاتوليك هاي جهان كه به منظور حضور در مراسم گراميداشت روز جهاني جوانان در استراليا به سر مي برد ؛ در ديدار با گروهي از رهبران بلند پايه مذهبي از جمله روحانيون مسلمان و علماي يهودي در كليساي جامع سنت مري در سيدني گفت: جدا از اهميت غير قابل انكار همه عناصر وابسته به ساختار كليسا اما ذره اي تزلزل و ترديد در ايمان كافي است تمام شيرازه ي آن از هم بپاشد.
پاپ در تحسين دولت استراليا نسبت به رعايت حق آزادي هاي مذهبي براي اقوام مختلف كشور خود گفت: شما به اهميت آزادي مذهب به خوبي واقفيد . آزادي مذهب يك حق اساسي است كه اگر محترم شمرده شود باعث مي شود مردم با اعتقاد و ارزش هاي انساني زندگي كنند . ارزش هايي كه با ارج نهادن به شان انساني و ترويج رفاقت و دوستي در ميان همه ملت ها در نهايت به سلامت جامعه كمك كند.
در اين ديدار شيخ سليم يكي از روحانيون مسلمان و امام جمعه مسجد لاكنبا و عضو شوراي امامان جماعت به نمايندگي ازطرف جامعه مسلمانان گفت: اگر مردم با هر عقيده و مرامي كه باشند؛ با يكديگر همكاري كنند؛ ابناء بشر براي هميشه از لذت و موهبت زندگي اجتماعي بهرمند خواهد شد. شيخ سليم در ادامه خطاب به پاپ افزود: بزرگترين آرزوي من اين است كه حضور مقام والاي شما براي نيم ميليون نفر از جواناني كه براي بزرگداشت ايمانشان به مراسم آمدند ؛ نويد عشق و عدالت و دوستي باشد.
مراسم بزرگداشت روز جهاني جوانان از سال1986 هر دو يا سه سال يك بار و هر بار به مدت 6 روز با هدف جلب جوانان و دميدن روح جوان بر پيكر كهنسال كليساي كاتوليك در كشورهاي مختلف جهان برگزار مي گردد.

هیچ نظری موجود نیست: