۱۳۸۶ آبان ۳۰, چهارشنبه

جامعه جهانی نقض حقوق بشر در ایران را بشدت محکوم کرد
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، سازمان ملل متحد شب گذشته نقض سیستماتیک و مداوم حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ملایان را شدیدا محکوم کرد.
سازمان ملل در قطعنامه خود عمیقا از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است.
این پنجاه و چهارمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است.
قطعنامه ای که شب گذشته به تصویب رسید، توسط 41 کشور عضو به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه شده بود.
در این قطعنامه، اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد، نگرانی عمیق خود را از نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادیهای اساسی در جمهوری اسلامی ابراز کردند.
سازمان ملل متحد در قطعنامه خود اِعمال شکنجه های وحشیانه، مجازاتها و رفتارهای ضدانسانی نظیر شلاق زدن و قطع اعضای بدن، اعدامهای خیابانی، سنگسار بعنوان شیوه ای از اعدام، اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند، دستگیری و سرکوب زنان که خواستار حقوق حقه خود هستند، ادامه تبعیض و نقض حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی، محدودیتهای جدی و مستمر آزادی عقیده و بیان، سرکوب تجمعات مسالمت آمیز و افزایش اذیت و آزار و تهدید فعالین حقوق بشر در ایران را بشدت محکوم کرده است.
خبرگزاری فرانسه نوشت قطعنامه مزبور از سوی کانادا پیشنهاده شد و از حمایت اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر از کشورها برخوردار بود.
جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد تا با کمک پاره ای از کشورهای ناقض حقوق بشر از تصویب این قطعنامه جلوگیری کند، اما تمام این تلاشها به شکست انجامید و قطعنامه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
نکته قابل توجه در این قطعنامه این است که در آخرین بند آن از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده تا با توجه به اینکه رژیم تهران، قطعنامه های قبلی این سازمان را رعایت نکرده است، یک گزارش کامل از نقض حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه دهد.

هیچ نظری موجود نیست: