۱۳۸۶ شهریور ۸, پنجشنبه

اوج گيري حملات تلويزيون ايران بر عليه آيت الله كاظميني بروجردي
در پي سكوت معني دار برخي از نهاد هاي بين المللي و بي تفاوتي دولت هاي ذينفع، در مورد جنايات ضد بشري نظام گمراهي اسلامي در ايران، تلويزيون رژيم به نحو بي سابقه اي به مخالفين نظام حمله ور شده و حتي با دعوت از چهره هاي منفي و سركوبگر سرشناس همچون قاضي مرتضوي، كليه اقدامات ناجوانمردانه رژيم را توجيه و تاييد مي كند. اين رسانه كه زماني سردمداران آن نام مقدس جام جم را براي آن انتخاب كرده بودند، به نحوي گستاخانه سركوب مخالفين نظام با شعار مبارزه با اراذل و اوباش را در طي برنامه هاي مختلف پخش كرده و به آن آب و تاب مي دهد و با دهن كجي به تمام مقررات و موازين حقوق بشر، ناخودآگاه وجدان هر انسان بيدار و آزاده اي را به درد مي‫آورد:
جام جم در كف عفريت فسونگر نگريد ***** اهرمن بر سر اورنگ اهورا بينيد
در اين ميان، اين رسانه گمراه كننده پس از صحنه سازي هاي مصنوعي و تصاويري دروغين كه كاملاً هدفدار تهيه شده اند، حملات گسترده و ناجوانمردانه اي را عليه آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي و افكار او روا داشته است. اوج اين گستاخي زماني نمود مي كند كه اين رسانه شيطاني مدعي مي شود كليه رسانه هاي خارج از ايران از حمايت از آيت الله بروجردي پشيمان شده اند و گفته اند ما از رواج خرافات توسط آيت الله بروجردي بي‫اطلاع بوده ايم و تنها از شعار جدايي دين از دولت او حمايت كرديم.
البته در مورد بينندگان داخلي اين رسانه هيچ گاه جاي نگراني نيست. چرا كه مخاطبين موافق نظام بدون پخش اين گونه اخبار نيز هر عملي را از اين نظام ظالم تاييد مي نمايند و مخالفين هم كه اصولاً تلويزيون ايران را دروغگو و حيله گر به حساب مي آورند.
شايد اين رسانه در ناجوانمردي خود بي تقصير هم نباشد؛ چرا كه رسانه ها و احزاب خارج از كشور 28 سال است، امكان سوء استفاده از مذهب را به رقيبشان داده اند و اجازه داده اند رژيم آنها را بلندگوي استكبار و كافر معرفي كند تا بتواند چهره آنها را تخريب نمايد. بنابراين اكنون كه يك فرد مذهبي همچون آيت الله بروجردي كه ميليون ها طرفدار در ايران دارد، با شعار جدايي دين از سياست به ميدان آمده و از جان و مال خود و خانواده خود گذشته و پدر و مادر خود را در اين راه از دست داده است و با پايبندي عملي از شعار جدايي دين از سياست وارد هيچ جريان حزبي نشده است، متاسفانه هيچ تشكيلات سياسي از وي حمايت نمي نمايد و رسانه هاي خارج از كشور نيز كه بلندگوي ايرانيان زجر كشيده داخل و خارج كشور هستند، چند صباحي است نامي از او و يادي از افكارش نمي نمايند و رقيب خود را بيش از پيش شاد نموده اند.
اوج ناجوانمردي رسانه اي آنجا است كه واقعاً شعارها و افكار بروجردي مطرح نمي شود تا حداقل مردم بدانند مساله بر سر ترويج خرافات نيست؛ بلكه دفاع از نظريه جدايي دين از سياست و پاسداري از ديني است كه 28 سال دست آويز نااهلان و دجالان زمانه شده است. اگر تلويزيون رژيم ايران واقع گرا باشد، چه بهتر كه اين شعار بروجردي يعني جدايي دين از سياست و نفي ولايت فقيه را منعكس كند تا غيرت مردم ايران كه به ادعاي اين رسانه، اكثريت قاطع احياناً طرفدار ولايت فقيه هستند، به جوش آيد و آنگاه حتماً تنفر بيشتري از آيت الله بروجردي پيدا خواهند كرد و ديگر به دنبال او و افكارش نخواهند رفت. در غير اين صورت مردمي كه هر روز از تريبون هاي نماز جمعه خرافات مي شنوند و سران احزاب و نظام خواب هاي آشفته مي بينند و ليست انتخاباتي شان را تكميل مي نمايند، مردمي كه نسل كشي مسلمانان در عراق و كشتار يهوديان در اسرائيل را بي تفاوت تماشا مي كنند، هيچ گاه نسبت به نمايش هاي اين چنيني در رسانه نظام گمراهي اسلامي حساسيت نشان نخواهند داد.
به اميد شكست اهريمن ، پیروان آيت الله كاظميني بروجردي
تهران- شهريور 1386

هیچ نظری موجود نیست: