۱۳۸۶ شهریور ۱۱, یکشنبه

گزارشی از دفاعیات جلسه پنجم دادگاهِ رهبر ضد استبدادی زندانی، سید حسین کاظمینی بروجردی
یکی از جرائم من سوء استفاده از لباس روحانیت است ، بنده حتی استفاده مشروع و معقول از این لباس نکرده ام چه برسد به بهره گیری شخصی و خصوصی. با این اسم و رسمی که دارم چنانچه می خواستم از پیروانم پل بسازم و به اهداف اقتصادی و سیاسی برسم هر آینه اکنون در موقعیت خاص مالی و اجتماعی و اعتباری بودم ؛ ولی در جنوب شهر در یک خانه ی محقر و پیش پا افتاده زندگی نمودم ، هر چه که از نذورات و صدقات در وجوه دینی بدست می آوردم صرف خیریه های متعدد می کردم که سرپرستی آن را به عهده دارم و هزاران گرفتار را در قسمتهای مختلف زندگیشان دستگیری و یاری می کردم . سوء استفاده از لباس دینی را شما کردید که از احساس پاک معنوی جامعه 30 سال قبل بهره وری نمودید و با استثمار ملت نجیب و ساده لوح ایران خود را قالب کردید و به دروغ جانشین خدا در زمین معرفی نمودید و دین و غیرت مذهبی اجتماع مومنین را ربودید و به ریش اسلام و مسلمین خندیدید و اکنون بر اثر ضربه های فکری و اعتقادی که به پیکر خلق زحمتکش و مهربان ایران زده اید ، اثری از دین خواهی نمی بینید و بدبینی عمومی مانع از تابش انوار ایزدی به محیط داخلی و درونی شده است . شعار اولیه ی دزدان وجدان ، عقل و عدالت در 30 سال قبل ، صدور اسلام به کشورهای دیگر بود اما منظورشان صادر نمودن دیانت از دلهای مردم بود که به راستی در این شیطنت موفق بودند ؛ نقشی را که از دست هیچ کس ساخته نبود ایفا نمودند و تعصب مذهبی را خشکاندند و انگیزه های خدائی را نابود کردند ! سوء استفاده از لباس روحانیت را شما کردید که 30 سال قبل با تظاهر فریبنده مکارانه در خیابان ، کوچه و میادین شهر گفتید: « نهضت ما حسینی است » اما امام حسین را از قلبهای ایرانیان که در عشق او زبانزد بودند ریشه کن کردید . وای بر شما که امروز عقائد ریشه دار دینی را قلع و قمع کردید ؛ دین انقلاب را جایگزین مذهب سنتی و قدیمی مردم کردید و انتقامی را که بنی امیه و بنی عباس و امپراطوری عثمانی و طالبان نتوانستند از رهبران آسمانی اسلام بگیرند شما با زیرکی و سیاستِ حساب شده گرفتید و آثاری از مقدسات دینی را در وجود اهل ایران باقی نگذاشتید ! سوء استفاده از لباس روحانیت را شما کردید که با هزاران نقشه ، جوانان عزیز این آب و خاک را طی 8 سال خود خواهی و خود کامگی به مسلخ فرستادید و با طرح عناوین بی اساس و پو شالی قتل عام خونین از بچه های ایران زمین کردید که آثارش به میلیونها نفر می رسد و 20 سال است که هر روز نقشه کشی می کنید و باز هم از عواطف باقی مانده ی مردم بهره گیری می نمائید تمام کوچه های کشور محروم ایران را به نام شهیدان بیچاره و گول خورده ثبت کرده اید و تخت سلطنت خود را بر روی اقیانوس خون و جان فرزندان عاطفی و احساسی ایران قرار دادید .

هیچ نظری موجود نیست: