۱۳۸۶ تیر ۱۱, دوشنبه

ابراز نگراني از اعدام آيت الله کاظميني بروجردي

فدراسيون بين المللي حقوق بشر
"فدراسيون بين المللي حقوق بشر [FIDH] و انجمن ايراني دفاع از حقوق بشر [LDDHI]، مراتب نگراني عميق خود را نسبت به بازداشت و محکوميت خودکامانه ي آيت الله سيد حسين کاظميني بروجردي و گروهي از هواداران و همفکران ايشان توسط جمهوري اسلامي اعلام مي دارد. براساس اطلاعات به دست آمده، آيت الله کاظميني بروجردي در دادگاه ويژه روحانيت مورد محاکمه قرار گرفته. قابل ذکر است که او در اين دادگاه از امکان مشاوره ي قانوني برخوردار نبوده و در تاريخ 10 ژوئن 2007 كيفر خواست اعدام براي ايشان صادر شده است.
آيت الله کاظميني بروجردي در تاريخ 8 اکتبر 2006 دستگير و از آن تاريخ تاکنون در زندان بسر مي برد. صدها نفر از هواداران و همفکران او نيز طي چندين هفته قبل از دستگيري او بازداشت، ولي اکثر آنها آزاد شدند. در مدت 9 ماه زنداني آيت الله کاظميني بروجردي هيچ اتهامي به طور رسمي به او اعلام نشد و اين درحالي است که از امکان مشاوره ي قانوني نيز محروم بود.
عليرغم اين حقيقت که شيرين عبادي، وکيل ايراني مدافع حقوق بشر، و مرکز مدافعين حقوق بشر [CHRD] پيشنهاد دفاع از آيت الله کاظميني بروجردي را مطرح کرده اند، ولي او همچنان امکان تماس با وکيل مدافع را ندارد. درواقع، دادگاه ويژه روحانيت تنها اعتبارنامه هاي قانوني اعضاي روحانيت را مي پذيرد. منع اين حق اصلي يکي از تخلفات "ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني" است که ايران نيز آن را به امضاء رسانده است.
در حقيقت، دادگاه ويژه روحانيت نيز خود به مثابه ي نهادي است که خارج از چارچوب قانوني جمهوري اسلامي ايران فعاليت دارد، زيرا موجوديت آن از سوي هيچ قانوني به رسميت شناخته نشده. بنابراين حبس، محاکمه و محکوميت آيت الله کاظميني بروجردي که تماماً مغاير با قوانين حقوق بشر بين المللي است، در نقض قوانين ايران نيز قرار دارد. آيت الله کاظميني بروجردي معتقد است که ديانت و سياست بايد جدا از يکديگر در نظر گرفته شوند و به همين دليل اصول زيربنايي جمهوري اسلامي را زير سؤال مي برد. بنابراين محکوميت هاي وارد شده عليه آيت الله کاظميني بروجردي و هواداران او در مغايرت کامل با آزادي عقايد قرار دارد. در حقيقت مي توان گفت که آنها زنداني شعور و آگاهي خود هستند.
آيت الله کاظميني بروجردي علاوه بر منع مشاوره ي قانوني و عدم دريافت اطلاعات کافي درخصوص اتهامات وارده به خود، از هرگونه تماس با خانواده اش نيز محروم است و اين درحالي است که مادر او در مدت زنداني پسرش به شدت بيمار شده و در نهايت نيز دار فاني را وداع گفته است. در عين حال، براساس گزارشات به دست آمده، شخص آيت الله کاظميني بروجردي از بيماري پارکينسون رنج مي برد و در اين راستا از معاينه پزشکي نيز محروم است.
طبق اطلاعات به دست آمده، آيت الله کاظميني بروجردي که مجبور است در برابر دادگاه ويژه روحانيت از خود دفاع کند، تا حدي بيمار است که براي ايستادن در جايگاه نيز مشکل دارد و نمي تواند به وضوح سخن بگويد. پس از يک سري دادگاه هاي ناعادلانه و خودکامانه، در نهايت بروجردي و 17 تن ديگر به مرگ محکوم شده اند، ولي تاريخ اعدام آنها هنوز مشخص نيست.
با توجه به عدم شفافيت در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي، به ويژه در دادگاه ويژه روحانيت، تأييد کردن اين اطلاعات غيرممکن مي نمايد. اعدام 18 نفر به دليل داشتن عقايد مذهبي و سياسي بسيار نگران کننده است و به علاوه در مغايرت کامل با تعهدات بين المللي دولت ايران قرار دارد.
"فدراسيون بين المللي حقوق بشر" و "انجمن ايراني دفاع از حقوق بشر" مجدداً مراتب نگراني خود را درخصوص سلامت فيزيکي و رواني آيت الله کاظميني بروجردي و هوادارانش، حبس خودکامانه ي بدون امکان معاينه پزشکي، نداشتن نماينده در برابر يک دادگاه غيرقانوني و در نهايت محکوميت آنها به مرگ به دليل داشتن عقائد مذهبي اعلام مي کند. از آنجا که دادگاه ويژه روحانيت بر اساس قوانين ايران وجود خارجي ندارد و ضمانت هاي يک دادگاه عادل نيز به هيچ وجه در آن رعايت نشده، قابل توجه است که هرگونه تلاشي براي اجراي احکام آنها صرفاً به عنوان اعدام مستبدانه و زورگويانه تلقي خواهد شد.
"فدراسيون بين المللي حقوق بشر" و "انجمن ايراني دفاع از حقوق بشر" از مقامات ايراني مي خواهند که هر چه سريعتر براساس تعهدات بين المللي حقوق بشر که ايران نيز نسبت به آنها متعهد شده، اين محکوميت ها را ملغي و اين زندانيان عقيده را بدون هيچ تأخيري آزاد کنند.
منبع: فدراسيون بين المللي حقوق بشر، 29 ژوئن 2007
***************************************************

هیچ نظری موجود نیست: