۱۳۸۶ تیر ۱۶, شنبه

بيانيه ي پيروان آيت الله بروجردي در حمايت از جنبش دانشجويي ايران
واقعه 18 تير 78 به عنوان نماد جنبش دانشجويي در ايران ، قبل از هر چيز بيانگر اسارت آزادي و هتك حرمت و كرامت انساني در ايران زمين است ، فلذا بزرگداشت اين حركت آزاديخواهانه بر هر ايراني وطن پرست لازم و ضروري ست . مبارزه ي دانشجويان آزاده ي اين وطن خصوصا شهداي جاودانه ي اين جنبش براي رسيدن به قله ي آزادي هميشه قابل تقدير خواهد بود . ما به عنوان پيروان پيشواي مذهبي ِ زنداني ، آيت الله كاظميني بروجردي كه براي رهايي مردم در بند اين مملكت ، از شر ديكتاتوري مذهبي به استقبال مرگ شتافت تا ايراني سربلند بماند ، ضمن اعلام حمايت خود از جنبش دانشجويي در ايران ، خواستار آزادي هر چه سريعتر تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران مي باشيم . يقينا پيوند جنبشهاي آزاديخواهانه در ايران مي تواند ايجادگر نهضتي بزرگ براي رهايي وطنمان ايران از دست اشغالگران مذهبي باشد .
پاينده باد ايران

هیچ نظری موجود نیست: