۱۳۸۶ خرداد ۱۹, شنبه

بيانيه

با سلام و درود خدمت تمامي انديشمندان ، آزاديخواهان ، فعالان و مدافعان حقوق بشر
ما بعنوان پيروان آقای بروجردي ، روحاني آزاديخواه و صاحب بزرگترين جمعيت مذهبي مستقل ايران ، با استناد به بندهاي پنجم ، دهم ، دوازدهم ، هيجدهم و بيستم اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، خواستار توقف هر چه سريعتر آپارتايد مذهبي بوده و در اين راستا جهت رهايي از استبداد ديني و برده داري مذهبي ، از تمامي فعالان ، سازمانها و مجامع مدافع حقوق بشر دنيا جهت حمايت از این روحانی دربند استمداد مي طلبيم..
هم اكنون كه تاريخ معاصر در حال نگارش است ، انساني تنها به جرم مردمي بودن و ارائه ي ايده ها و افكاري نو در سياهچالهاي قرون وسطائي رژيم جمهوري اسلامي ايران ، بدون برخورداري از هيچ گونه حقوق قانوني و انساني ، زنداني ست . آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي بعنوان آزاد انديشي برجسته و نظريه پردازي مستقل ، ضمن خواهان جدايي دين از سياست مي گويد :
از اعظم بلاياي مشتركه بين ملتهاي جهان ، ظلم و ستم واستبداد است .آنچه كه زيبائي هاي دنيا را بي رنگ مي كند ، خودكامگي و خودخواهي قدرتهاست . آنكه بر مثلث زر و زور و تزوير مي نشيند ، مي خواهد همه چيز خلايق را انحصاري سازد و در نهايت رابطه بين مخلوق و خالق خود را قطع كند و ايجاد اين ارتباط را در حيطه كار خود مي داند و در جايي ديگر مي گويد : استكبار ديني بسي نكبت بارتر از استعمار اقتصادي و استثمار فرهنگي مي باشد ؛ چون در اولي ، آدمي ، به جاي خداي جهان نشسته و نفسانيات خويش را به نام پروردگار عالميان ديكته مي سازد و اين ديكتاتور مذهبي ، سلولهاي وجداني بشرِ تحت فشار را مي خشكاند و تاريخ را خدشه مي دهد و محبت الهي را از دلهاي بندگانش زائل مي سازد.
در پايان ضمن ابراز تشكر و سپاس فراوان از تمامي سازمانها و مدافعان حقوق بشر دنيا كه تاكنون با اعلان حمايت خود از اين روحاني آزاديخواه ، برگي زرين در دفتر تاريخ حقوق بشر معاصر آفريده اند ، خواسته هايمان را به شرح ذيل معروض ميداريم:
- اعلان اينكه آيت الله كاظميني بروجردي تحت شديدترين شكنجه هاي روحي و جسمي قرارداشته و خواستار رفع محدوديتهاي جاري بر عليه ايشان .
- درخواست ارائه گزارش از وضعيت پزشكي آيت الله كاظميني بروجردي و يارانش و اصرار بر اينكه آنها مستحق دسترسي و استفاده از تجهيزات و فوريتهاي پزشكي مي باشند .
- درخواست اعلان دستگيري چهار تن از پيروان آيت الله كاظميني بروجردي بنامهاي 1- علي ده هيجده 2- عليرضا منتظر صاحب 3- مجيد الستي 4- مجيد رهنمافر درهشتم اكتبر 2006 و اطلاع از وضعيت فعلي و جزئيات اتهاماتشان و انجام هر گونه اقدام قانوني كه مشمول آنها مي شود .
- در خواست اينكه رژيم ايران متعهد به حفظ حقوق بازداشت شدگان و عدم شكنجه و يا بد رفتاري با آنان شود و دادن اجازه فوري به آنان براي دسترسي منظم به خانواده و وكلاي انتخابي شان.
- در خواست مقتدرانه براي آزادي تمامي بازداشت شدگان زندان رژيم ايران جز آنكه متهم به جنايت يا جرم واضح و شناخته شده باشند و تلاش فوري براي آزادي آنان .
- درخواست رسيدگي سازمان عفو بين الملل و ساير سازمانهاي مدافع حقوق بشر نسبت به بازداشت شدگان اعتقادي مذهبي و حمايت آنان از آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي كه مخالف اِعمال و اجراي هر نوع خشونت بوده و عامل زنداني شدن ايشان ، تنها وجدان وي بوده و خواستار رهايي و آزادي قطعي و فوري ايشان .
- يادآوري مفاد بند هيجدهم اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مبني بر آزادي عقيده و مذهب و آزادي و امنيت لازم در برگزاري محافل و مراسم مذهبي توسط آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي در ايران.

هیچ نظری موجود نیست: