۱۳۸۶ تیر ۱۰, یکشنبه

آقاي آيت الله سيد محمود شاهرودي

سلام عليكم
با چشماني خونبار ، دلهايي غمين و رواني پريشان اين شكوه نامه را معروض مي داريم شايد در اين كشوراسلامي ، دادستاني عادل پيدا شود و داد ما را بستاند . ما محكومان عصر خفقانيم ، ليكن تنفس در فضاي بي عدالتي را ننگ مي دانيم . ما مجرماني هستيم كه فقط به بهانه دگر انديشي مذهبي در حصر و در تهديديم ! گناه ما خدا جوئي منهاي مصلحت جوئيست .
« لكم دينكم و لي دين» ما خواهان ديني نوازشگر هستيم و نه سركوبگر. ما به دنبال آئيني هستيم كه از آلايشهاي سياسي به دور است و خدايش امر به كشتار نمي دهد و در فرمانش استبداد جائي ندارد . پروردگاري كه همه را بندگان خود مي داند و براي همگان حقوقي يكسان تقرير نموده است . اما دشمنان ما سر در اطاعت شيطان و ساخته هاي نفساني خود دارند. دنيا را دار البقاء دانسته فلذا چهارنعل به سويش مي تازند . انگار در معتقدات بدخواهان ما حسابرسي هاي خطير و حساس آخرت جايي ندارد ؟ آنان كه ما را به جرم آزاد انديشي اسير ميله ها كرده اند براي هميشه بازنده ي تاريخ خواهند بود .
«فذكر إن نفعت الذكري» اين فرمان قرآن است كه مي گويد حتي با دشمنانتان از در نصيحت وارد شويد شايد كه متذكر شوند . شايد براي يك بار هم شده عظمت ، جلالت و جباريت خداوند يكتا در وجود آنان متجلي گردد و از كرده ي خويش پشيمان گردند .
غريب به نُه ماه است كه در مملكت تشيع و در اُم القراي اسلام ! به جرم پيروي از اسلام منهاي رذالت و سياست در بنديم ! ما هيچگاه نمي خواهيم خداوند بزرگ به واسطه عملكرد بدمان به اتهام رود . جهان در آغاز تحولي بي نظير است و تاريخ به زودي در برابر قاتلان حريّت و آزادي قضاوت سنگيني خواهد داشت . براستي جرم ما چيست ؟ اي قاضي القضات ، در برابر رقص خونين كلكمان بر اوراق تاريخ آيا راه گريزي در برابر محكمه وجدان خواهيد يافت؟
«اِن لم يكن لكم ديناً فكونوا احراراً في دنياكم» اگر دين نداريد لا اقل آزاده باشيد . اين نداي جد مظلوم شماست كه خط ظلم را تا ابد افشا نمود . اين فرياد براي هميشه آبروي مدعيان دين فروش را خواهد بُرد . و اينك اين آيت الله بروجردي فرزند بيست و هشتم امام حسين است كه در سياهچالهاي شما مظلوميت اجداد كرامش را به معرض نمايش مي گذارد . اسلام دين مكرمت و برابريست .آمده است تا به پيروانش عزت را به ارمغان آورد و نه ذلت را . نگاه كنيد مردمان وطن عزيزند يا ذليل ؟ اسلام هيچگاه امر نكرده تا در كوي و برزن به نواميس مسلمين تعرض گردد ! اسلام دين آزاديست نه اجبار . پيغمبر ما كِي سيلي به صورت رعيت مي زد تا جانشينانش براي عملكرد استبداد گونه خويش توجيه ديني بياورند ؟
ما پيروان پيشوايي هستيم كه اگر نمي توانست دستگيري نمايد، در همه حال به روي خيل دردمندان جامعه با يك لبخند تلخ پذيرايي مي نمود . آيت الله بروجردي همچون اجدادش به جرم مردم خواهي و رعيت نوازي اسير است ! و اگر غير از اين بود به حقانيت او شك مي برديم . اما شما هيچگاه به روي مردم مفلوك و رنج كشيده وطن عزيزمان ايران لبخند نزديد تا براي هميشه اشك بر گونه هاي ايران و ايراني جاري باشد . آقاي شاهرودي به نداي وجدانتان گوش دهيد تا صداي الغوث ملت ستم كشيده ايران را بشنويد .
با اين اوضاع آشفته داخلي ، عقلانيت حكم مي كند حتي الامكان نارضايتي عمومي را به حد اقل برسانيد نه اينكه آتش نفرت و انتقام را در دل صدها هزار پيرو بروجردي بكاريد . ما آزادي آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي و يارانش را حركتي زيبا و عادلانه تلقي مي نماييم و از شما درخواست مي كنيم در اين باره تجديد نظر كلي نماييد و با اتمام اين نمايش درد آور ، رأفت اسلامي خود را به ثبوت رسانيد .
ياران و پيروان آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي

****************************************************
آیه الله بروجردی هنوز در انتظار صدور رای هست !
دادگاه رسیدگی به اتهامات آیه الله بروجردی و بخشی از یارانش که رسیدگی به تحقیقات آنها از سوی معاونت امنیت دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات پایان یافته پس از شش جلسه دادرسی که بصورت غیر علنی و حتی بدون اجازه حضور وکیل مدافع تشکیل شده بود با قرائت کیفر خواست اعدام برای آیه الله بروجردی و یارانش پایان یافته اما هنوز جلسه آخر دادگاه که قرار است قاضی رای بدوی داگاه را قرائت نماید اعلام نشده و بسیاری و ازجمله تعدادی از متهمان بر این باورند که قاضی در انتظار نظر دفتر رهبری برای این حکم می باشد.
وبلاگ گفتني ها.

هیچ نظری موجود نیست: