۱۳۸۶ تیر ۸, جمعه

گزارشي از آخرين تحولات درباره پروندۀ آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي
روحاني آزاديخواه آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي به عنوان تأثير گذارترين روحاني مخالف اسلام سياسي درسالهاي اخير،همچنان تحت شديدترين شكنجه هاي روحي و جسماني قرار دارد.همچنانكه جريان رسيدگي به پرونده ايشان و يارانش درشرايطي كاملا غير قانوني،غيرعادلانه و بدون برخورداري از حق انتخاب آزادانه وكيل مدافع ادامه دارد ، مسئولين رژيم غير مردمي ايران ، با تشديد انواع فشارها بر ايشان ، به دنبال اين هدف هستند تا شايد با قبول اتهامات وارده در پرونده توسط ايشان ، احكام صادره در دادگاه ويژه روحانيت را رنگ و بوي شرعي و قانوني ببخشند .
بر طبق گزارشات دريافتي آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي هم اكنون در زندان اوين تحت انواع شكنجه هاي جسمي و از جمله انجام انواع كارهاي اجباري و طاقت فرسا قرار دارد كه با توجه به ضعف شديد جسماني ( به خاطر اعتصاب چندين روزه غذا) و انواع بيماريهاي مبتلا به، ايشان در وضعيتي بسيار نگران كننده قرار دارد .
سران رژيم غير دمكراتيك ايران كه از قضا داعيه رهبريت اسلام در جهان را در سر مي پروراند طي روزهاي اخير در راستاي يك جنگ رواني بر عليه آيت الله بروجردي ، خانوادۀ ايشان را تحت شديد ترين فشارهاي رواني از جمله تهديد ، تعقيب ، حصر و بايكوت قرار داده و ضمن مصادرۀ اموال فرزند ارشد ايشان آقاي سيد مهدي كاظميني بروجردي و ايجاد محدوديتهاي شغلي براي وي، ايشان را در تنگناي شديد اقتصادي قرار داده تا فشار را بر خانوادۀ آيت الله بروجردي شدت بخشند. اعمال فشارهاي اخير توسط جاعلان ولايت مطلقۀ فقيه در ايران باعث گرديده تا دختران آيت الله بروجردي دچار انواع اختلالات روحي و رواني و ضعف شديد عصبي شده و منجر به افت شديد تحصيلي آنها گردد . مسئولين رژيم ضد بشري حاكم بر ايران در ادامه اقدامات غير انساني خود ، طي روزهاي گذشته اقدام به احضارهاي مكرر اعضا‍ء خانواده مخصوصا همسر آيت الله بروجردي به دادگاه ويژه روحانيت نموده تا با اين كار پروندۀ جنايات 28 ساله خود را سياهتر كنند.
به سران رژيم غير مشروع حاكم بر ايران مي گوييم با اين اقدامات ضد بشري ، اگر بي هويتي ، ضد مردمي و ضد ايراني بودن خود را انكار كنيد نمي توانيد بي ديني و نامسلماني خود را انكار نماييد !!

هیچ نظری موجود نیست: