۱۳۸۶ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

دومين سخنراني آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي ساعاتی قبل از یورش عوامل رژیم به وی

اين ملت مي خواهد آزادانه خدا ي خود را بپرستد، توقع ما چيست ؟
ما از صندليهاي پارلمان نمي خواهيم ،
ما از صندليهاي كابينه نمي خواهيم ،
ما نمي گوييم سهم ما از نفت و گاز و طلا چقدر است ، چرا نداديد؟
ما مي گوييم بگذاريد آن خدايي كه پدران و اجداد ما مي پرستيدند را بپرستيم ،
70 روز است كه در اين منطقه آدم ربايي غوغا مي كند بچه شيعه ها را مي دزدند ، مي برند 209 اوين شكنجه مي دهند كه چي؟
شما اگر زور داريد اعتياد را ريشه كن كنيد ، فقر را ريشه كن كنيد ، فحشا را ريشه كن كنيد ، تبعيض را ريشه كن كنيد ، ظلم را ريشه كن كنيد
چرا زورتان را روي رعيت خالي مي كنيد چرا چنگ و دندان نشان ملت مي دهيد . اين ملت ، به شما آقايي داد ، اين ملت ، به شما عزت داد.
شما در كجاها بوديد ؟
اين مردم شما را آوردند در اين جايگاه ، اين است جبران تلاش مردم .
در ماه رمضان شما اقدام خشونت بار و تروريستي داريد
در سحر و افطار، مردم روزه دار را از خانه مي دزديد ،از خدا نمي ترسيد؟
قدرت داريد براي رعيت؟
قدرت را ببريد براي آنهايي كه مي خواهند نسل شما را در بياورند
الان هم اينجا تهديدها بسيار است.
آن همه نيروكه آورديد اگر بكار مي گرفتيد يك نفر معتاد در ايران پيدا نمي شد يك فقيرو گرسنه پيدا نمي شد
شما سوراخ دعا را گم كرديد ،
مي خواهيد مرا بكشيد با كشتن من مسائل شما حل مي شود؟ بقاء‌ شما تضمين مي شود ؟
اين ملت را سرگردان كرديد ، فقير كرديد ، بيچاره كرديد
اين مردمي كه روي منابع انبوه نفت و گاز و طلا و اورانيوم زندگي مي كنند چرا ندارند؟؟؟
براي اينكه مديريتتان را آورديد براي سركوب مثل من ،
اين من و اين شما ، بكشيد
اما تاريخ در زمينه ي شما قضاوت سنگيني خواهد كرد
الان در اين حركت امروزتان كل جهان متوجه شد ، تمام رسانه هاي جمعي جهان حالت فوق العاده اعلام كرده اند تا اين اخبار را بگيرند
شما خدمت به ديگران كرديد
شمائي كه به جرايدتان مي گوييد چيزي ننويسند به
عواملتان مي گوييد اعلام كنند من اعلام كرده ام امام زمانم
تاريخ را چه مي كنيد؟ ، واقعيتها را چه مي كنيد؟
دنيا الان فهميده مشكل من با شما دين است
من مي گويم دين سنتي شما مي گوييد دين سياسي
ملت دين سياسي نمي خواهد ملت از دين سياسي خسته شده است
ملت دنبال دين آباء اجدادي خويش است
در ماه رمضان افطاري به ما مي دهيد
سرنيزه وگلوله به ما مي دهيد
من از خدا ميخواهم هر چه زودتر منجي عالم را مهدي موعود را به فرياد ما برساند
خدايا ما در اين ماه ميهمان توايم، اينها به ميهمانان تو حمله كردند اينها ميهمانان تورا كتك مي زنند
خدايا خودت كفايت امر ميهمانانت را بگردان
پانزدهم مهرماه 1385

هیچ نظری موجود نیست: