۱۴۰۱ مهر ۱۱, دوشنبه

✍🏻 برگزیده اشعار "دادرس ملت بيچاره كو؟":

 این ملت مظلوم دگر تاب ندارد 

از فرط عذاب ابدی رنگ ندارد


بروجردی،کاشف توحید بدون مرز  

  


هیچ نظری موجود نیست: