۱۳۹۶ خرداد ۱۸, پنجشنبه

مروری بر زندگی سید حسین کاظمینی بروجردی‎


فیلم مستندی از زندگی عالم فرهیخته سید حسین کاظمینی بروجردی و مبارزات او و اجدادش در بستر تاریخ گذشته و معاصر ایران تهیه شده است که در این فیلم سعی شده از اسناد و مدارک موجود استفاده گردد. از شما دعوت می کنیم که این فیلم را ببینید.


هیچ نظری موجود نیست: