۱۳۹۵ مهر ۱۷, شنبه

طوفان توییتری برای حمایت از آقای کاظمینی بروجردی

در روزهاي هشتم و نهم اكتبر به مناسبت سالگرد "واقعه سرو" طوفان توييتري  برپا كنيم. در طول ٢٦ ساعت از گوشه گوشه دنيا هر كسي كه به ادامه حبس آقاي كاظميني بروجردي معترض است، هر كسي كه مي خواهد به مقامات و رسانه هاي دنيا اعلام كند كه جاي بروجردي در زندان نيست همراه با دوستان پيوسته به اين كمپين فرياد بزنيم "كاظميني بروجردي را آزادكنيد"

زمان حضور در اين اعتراض بين المللي در زير آورده شده است. در ايران از ساعت ٢٢:٣٠ شنبه هشتم اكتبر آغاز شده و تا ۰۰:٣٠ بامداد دوشنبه دهم اكتبر پايان مي يابد.
#FreeBoroujerdi
Tweet Storm for supporting Mr. Boroujerdi’s ٓfreedom begins in less than 2 days (on Saturday) for 26 hours to cover almost all time zones from east to west:

                  Time Zones:
Toronto, Canada: Saturday 3:00 pm to Sunday 5:00 pm
Paris, France:      Saturday 9:00 pm to Sunday 11:00 pm
Ankara, Turkey: Saturday, 10:00 pm to Sunday, 12:00 am
Tehran, Iran: Saturday, 10:30 pm to Monday, 00:30 am
Sydney, Australia:  Sunday 6:00 am to Monday 8:00 am
Washington D.C., USA: Saturday, 3:00 pm to Sunday 5:00 pm
New York, USA: Saturday, 3:00 pm to Sunday 5:00 pm
Tokyo, Japan: Sunday, 4:00 pm to Monday, 6:00 am
London, UK:  Saturday 8:00 pm to Sunday 10:00 pm
California, USA:  Saturday 8:00 pm to Sunday 10:00 pm
Vancouver, Canada: Saturday 12:00 pm to Sunday 2:00 pm

هیچ نظری موجود نیست: