۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

بیان نظرات و دیدگاههای آقای کاظمینی بروجردی در کنگره سکولار دموکراتها

بانو مریم موذن زاده یکی از نمایندگان آقای کاظمینی بروجردی  در کنگره سکولار دموکراتهای هامبورک به طرح نظرات و دیدگاههای آقای کاظمینی بروجردی و جایگاه ویژه زنان در بحث سکولاریسم و لزوم فرهنگ سازی در کنار جنبش سکولاریستی پرداخته است.


هیچ نظری موجود نیست: