۱۳۹۵ اردیبهشت ۵, یکشنبه

خط بطلان بر جعلیات رژیم با دستخط آقای کاظمینی بروجردی

به دنبال تلاش عوامل رژیم در جعل دستخط آقای کاظمینی بروجردی و انحراف افکار عمومی از طریق رسانه ها و سایتهای وابسته، آقای کاظمینی بروجردی با ارسال یک دست نوشته ضمن معرفی مجدد نمایندگان رسمی خود به این توطئه پایان داده و نقشه های رژیم را نقش برآب کردند. متن نامه و تصویر دست نوشته در زیر آمده است.

موضوع درخواست: رفع ابهامات و دفع اشکالات
به : عموم آشنایان و دوستان و یاران
با سلام و عرض احترام و ادب،
بدینوسیله معروض می دارد، هر نامه و یا بیانیه و یا اعلامیه و یا معرفی نامه و یا اعلام مواضع بنده و یا اعلان خبری از حقیر، تنها از ناحیه وکلایم، خانمهای محترمه، رویا عراقی، مریم موذن زاده و طیبه حسینی، صورت می گیرد و نمایندگان دیگرم نیز مرتبط با این سه نفر می باشند و من، کانال دیگری به جز افراد مذکور در خارج از کشور ندارم.

با تشکر و سپاس
سید حسین کاظمینی بروجردی

زندان اوین، دهمین سال هیچ نظری موجود نیست: