۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

گفتگوی با دکتر رویا عراقی در رابطه با دیدارش با دکتر احمد شهید

صبح جمعه ١٨ دسامبر ۲۰۱۵ خانم دكتر رويا عراقي، معاون آقای كاظميني بروجردی و فعال سياسي و حقوق بشر، با آقای دكتر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ايران، ديدار كرد و ايشان را از آخرين وضعيت اين پيشوای زنداني در ايران مطلع نمود، جزييات اين ديدار که در تورنتوی کانادا صورت گرفته است را از خانم دکتر عراقی در مصاحبه ای جویا شدیم.

هیچ نظری موجود نیست: