۱۳۹۳ دی ۱۹, جمعه

جنایت و خشونت به نام دین و مذهب محکوم است

فاجعه حمله به دفتر نشریه فرانسوی شارلی ابدو در پاریس که به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن عده ای دیگر انجامید، درحالی رخ داد که تروریست ها ، الله‌اکبر گویان به افراد حاضر در صحنه تیراندازی می نمودند و فریاد بر می آورند که ما انتقام پیامبر را گرفته ایم.

چنین رویکرد فاجعه آمیز در تضاد با دستاوردهای نوین تمدن بشری همچون آزادی بیان و قلم، نتیجه  اسلام سیاسی  که  با غارت منابع ملی و سرکوب مردم و دگراندیشان، کشتار و خونریزی به نام خداوند را گسترش داده و از تروریسم حمایت می کنند و  الگو و انگیزه ای برای گروه های تروریستی خطرناکی شده اند که از مزایای تمدن بشری  سوء استفاده کرده و بر علیه صلح و امنیت سایر کشورها اقدام و جنایت می کنند.
نمایندگان آقای کاظمینی بروجردی، ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی  و ابراز همدردی با خانواده های قربانیان و ملت فرانسه، با اعلام انزجار از چنین اندیشه هایی،  اسلام سیاسی و دخالت دین در ساختار حکومت را ریشه جنایات تروریستی و خشونت های مذهبی می داند. کشتار هولناک هزاران روزنامه نگار و دگراندیش در زندانهای ایران از مصادیق این چنین اختلاطی است که ملت مظلوم ایران سی و چند سال است تجربه می کنند.
ژانویه 2015
نمایندگان آقای کاظمینی بروجردی

هیچ نظری موجود نیست: