۱۳۹۳ دی ۱۹, جمعه

اعلام انزجار آقای کاظمینی بروجردی از عملیات تروریستی مذهبی

چهار کاریکاتوریست ترور شده
ستایش می کنم آفریدگاری را که هرگز نوازش خلق را فراموش نکرد و هیچگاه امر به خشونت ننمود و پیامبری را برای آزار رعیت، ارسال نکرد و شریعتی را در قساوت، شکل نداد.
درود این پیشوای زندانی که بیش از 3000 روز در مرکز خشونت و قساوت استبداد به ظاهر مذهبی، جوانی و سلامتی و عمر خویش را از دست داد بر تمامی آزادی خواهان و صلح جویان عالم؛
این جانب بعنوان یک اسیر استبداد دینی که اخیرا به علت ارائه اسناد و مدارک مذهبی، در ردّ هر نوع قساوت و خشونتی به نام پروردگار، متهم به منازعه با حکومت اسلامی شده و محکوم به اعدام گردیده ام.
از بند خاص خود که شرایط غیرانسانی در آن حاکم است این اعلامیه تهاجمی علیه اسلام سیاسی را بر ساحت تاریخ معاصر عرضه می دارم:
من، مذهبی که قانون لااکراه فی الدین را زیر پا بگذارد از هر جنایتکاری خطرناک تر می دانم، دینی که ملت را در خفقان و سرکوب، نگه می دارد، باب بزرگ بدبینی را به حق تعالی، باز می کند، دیانتی که ممزوج با سیاست شد، معجون کشنده ای است که برای جهانیان جز خشونت و خطر به بار نخواهد آورد. تاریخ بشریت، مبین خشونت های شریعتمدارانی است که آفریدگار را در جایگاه اتهام قرار دادند و مطامع مادی و نفسانی خویش را آباد نمودند.
قباحت آمیختن عقاید مذهبی با اهداف جاه طلبانه را در تشکلات گروه های تندرو و عناصر مرتبط با عوامل ترور، می توان به راحتی رویت کرد. ظهور و شکل گیری  سپاهیان جهادی و انتحاری، آزادی های فردی و اجتماعی را نابود و عرصه زندگی را بر مردم  و ملل جهان تنگ می کند و خطر و ضررش از همه سیستم های سیاسی خودکامه دنیا فراتر، بیشتر و هولناک ترست.
من به عنوان یک کارشناس دینی که همواره از حریم توحید دفاع کرده است ، از همه باورمندان ادیان می خواهم: اجازه ندهید که سودجویان و متعصبین مذهبی با ابزارهای خشونت دینی پروردگار مهربان را متهم کنند و نام بلندش را لکه دار نمایند از رهبران ادیان تقاضا می کنم که در مقابل خشونت های مذهبی ساکت ننشینید.
 در اینجا انزجار و برائت خود را از چنین حرکتهای جنایت آمیز علیه آزادی خواهان اعلام می دارم .
سید حسین کاظمینی بروجردی
ایران – تهران – زندان اوین

ژانویه 2015

هیچ نظری موجود نیست: