۱۳۹۳ دی ۲۲, دوشنبه

انتشار کتاب نوشته شده توسط آقای کاظمینی بروجردی در زندان اوین

کتاب حاضر که در هشت بخش جداگانه تنظیم شده است، شامل جدیدترین درس ها و تعالیم آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی از زندان اوین می باشد؛ در این مکتوبات از یک سو با تکیه بر منابع فقه اسلامی، ماهیت غیر الهی و ضد انسانی ولایت فقیه و دین سیاسی افشا گردیده و از سوی دیگر پیرامون قرائتی از معارف الهی و توحیدی اطلاع رسانی شده که خداپرستی بدون هر نوع وابستگی را ترسیم می نماید؛ به گونه ای که با ارزش های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی انطباق کامل دارد.
در خلال مباحث این اثر، موازین سخت گیرانه و همچنین مجازات های بی رحمانه ای چون زندان، شلاق، قطع اعضای بدن، اعدام و سنگسار منسوخ اعلام شده و همزمان نزاع ها و جنگ های توسعه طلبانه ای که به نام اسلام و دیگر ادیان در دنیا و به ویژه در خاور میانه جریان دارد، محکوم گردیده است.
در سراسر این اثر تاریخ ساز، با ارائه دلایل نقلی و عقلی و عینی، هر نوع انحصارگرایی ایدئولوژیکی مطرود شناخته شده و اثبات گردیده که آزادی و دموکراسی و صلح، حقوق الهی و فطری همه انسان ها و جوامع بشری هستند که امروزه ساکنین بسیاری از ممالک از آنها محروم می باشند.
- در بخش اول، با ارائه دلایل فنی و تخصصی، اثبات شده که در استناد کردن به منابع مکتوب فقهی یعنی "قرآن" و "سنت"، سه چالش بزرگ وجود دارد: "ذو وجوه و ظنی الدلاله" بودن آیات قرآن و "ظنی الصدور" و "ناقص" بودن روایات و احادیث؛ این ادله مستند، ادعاهای فقها و روحانیون سیاسی مبنی بر حقانیت مطلق نظرات خویش را مردود می کند؛ در این بخش همچنین راهکارهای درون دینی برای منسوخ کردن کلیه قوانین تبعیض آمیز و خشونت بار ارائه گردیده است.
- در بخش دوم، نورافکنی با انرژی اسناد معتبر دینی روشن شده که زیر پرتوی درخشان آن، مقوله هایی مانند خداپرستی و الهیات و اسلام غیر سیاسی، با مفاهیم جهانی حقوق بشری چون صلح و آزادی و دموکراسی، همسان دیده می شوند.
- در بخش سوم، طی نگاهی گذرا به تاریخ گذشته دنیا و وقایع معاصر، ضرورت جدایی دیانت از سیاست بررسی گردیده است.
- در بخش چهارم، کلیاتی از زمینه های خطاپذیر بودن ذهن انسان در تشخیص ها و قضاوت های دینی و معنوی واکاوی شده است.
- در بخش پنجم، تعارض های داخلی در تعالیم و احکام دینی نقد گردیده و لزوم بازنگری و اصلاح در باورهای رایج مذهبی مورد تاکید قرار گرفته است.
- در بخش ششم، از کثرت گرایی دینی پشتیبانی شده و دشمنی و جدال میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون و به ویژه یهود ستیزی نفی گردیده است.
- در بخش هفتم، ضمن درج ده ها نکته ظریف، ناهمخوانی دیانت سیاسی و حکومتی با تکامل نفس انسان ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
- در بخش هشتم، کلیات فعالیت ها و نظرات آیت الله بروجردی بازخوانی شده است. 

- ضمیمه: شامل اسنادی در توجه جهانی به نظرات و مبارزات آیت الله بروجردی۱ نظر:

احمد گفت...

با درود واقعا که آقای بروجردی از علم والا وسرشاری برخوردارند با خواندن این کتاب کاملا روشن شدم وبه جرأت میتوان گفت که ایشان اعلم زمان خود هستند' کسی که بارها اعلام کرده حاضر است با هرکسی وحتی رهبر جمهوری اسلامی به مناظره بنشیند باید اینچنینن علمی داشته باشد'کجایند آنهایی که به این شخصیت دانشمند میگفتند بیسواد.