۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

بردن نام آقای کاظمینی بروجردی در قطعنامه کنگره آمریکا


محکومیت دولت ایران به علت نقض فاحش حقوق بشر
خانه نمایندگان
14 نوامبر 2014
قطعنامه کمیته امور خارجه در محکومیت ایران برای نقض فاحش حقوق بشر به شرح زیر ارائه می گردد:         

در حالی که دولت ایران گروه های اقلبت مذهبی مانند بهایی ها، مسیحیان، صوفی ها، سنی ها و مسلمانان شیعه مخالف با خود ( مانند آیت الله حسین کاظمینی بروجردی) تحت تعقیب قرار داده و به اذیت و آزار، بازداشت و حبس آنها پرداخته است و همچنین بازداشت شدگان و زندانیان به طور پیوسته مورد ضرب و شتم، شکنجه قرار می گیرند و به قتل می رسند،....

خانه نمایندگان صادرکننده قطعنامه :
 (1) حکومت ایران را فرا می خواند تا به تمام الزامات داخلی و بین المللی در احترام به حقوق بشر و آزادی های شهروندی شامل آزادی اجتماعات، بیان و قلم پایبند باشد.
(2) از افزایش تاسف آور اعدام شهروندان ایران توسط مقامات حکومت از هنگام به قدرت رسیدن حسن روحانی در ژوئن 2013، اعلام انزجار می نماید.
 (3) به ویژه اخیرا از اعدام وحشیانه ریحانه جباری بانوی ایرانی که به اتهام قتل مردی که طبق گفته وی در دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی او را با چاقو زخمی ساخته بود.
(4) از بدرفتاری حکومت ایران با اقلیت های مذهبی شامل محروم ساختن آنها از زندگی، آزادی و مالکیت ابراز تاسف می نماید.
 (5) به ویژه حکومت ایران را به علت زجر و شکنجه اقلیت بهایی محکوم می نماید.
(6) حکومت ایران را فرا می خواند که همه زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی را آزاد نماید.
(7) یادآوری می کند که حکومت تنها یک ایرانی را برای کمیسیون بررسی پایمال شدن جدی حقوق بشر تحت برنامه تحریم های گسترده ایران، انتخاب کرده که از تاریخ 30 می 2013 اجرا شده است.   
 (8) از رییس جمهور می خواهد که استفاده از تمام اختیارات خود شامل تحریم های گسترده ایران مصوب 2010، که تحریم ها را بر مقامات حکومت ایران و سایر اشخاص حقیقی که مسئول مستقیم پایمال شدن حقوق بشر هستند به کار برد، که از جمله آنها را بایکوت کرده و از ورود آنها به ایالات متحده جلوگیری به عمل آورد.
(9) از دولت ایالات متحده می خواهد که توصیه های ذیل را برای کمیسیون ویژه آمریکا در آزادی بین المللی مذهب در ارتباط با ایران اتخاذ کرده و اجرا نماید:
 (الف) همچنان پیگیر آن باشد که موارد نقض آزادی های مذهبی و عقیده و حقوق بشر مرتبط با آن در هر جای ممکن بخشی از مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با حکومت ایران باشد و همکاری نزدیک با متحدان اروپایی و سایر متحدان خود را در اعمال فشار از طریق ترکیبی از دفاع از حقوق بشر، دیپلماسی و تحریم های هدفمند  ادامه دهد.
 (ب) در مورد پایمال شدن شدید آزادی های مذهبی در ایران برای افکار عمومی و به دفعات با مقامات بالاتر به طور بی پرده صحبت نماید، اعمال فشار کرده و تلاش کند تا زندانیان عقیدتی آزاد شده و امنیت داشته باشند و نیاز به اجماع بین المللی برای پاسخگو ساختن مقامات رژیم ایران را در موارد ویژه مورد توجه خاص قرار دهد. 
 (ج) همچنان ایران را فرا بخواند که با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضضعیت حقوق بشر ایران همکاری کامل داشته باشد که از جمله اجازه دهد این گزارشگر ویژه همراه با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و عقیده بازدید داشته باشند
و همچنان ضمن حمایت از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در محکوم ساختن نقض شدید حقوق بشر از جمله آزادی های مذهبی و عقیده در ایران، مقامات این رژیم را فرا بخواند که در برابر چنین نقض های گسترده پاسخگو و مسئول باشند
 (10) فرآیند انتخابات غیر دموکراتیک حاضر را محکوم نماید، چرا که شهروندان ایران را از توان انتخاب آزاد حکومت خود محروم می سازد

(11) در کنار مردم ایران بایستد تا فرصتی را برای انتخاب حکومت دلخواه خود به دست آورند

هیچ نظری موجود نیست: