۱۳۹۳ مهر ۱۰, پنجشنبه

گفتگوی معاون آقای کاظمینی بروجردی با سیمای رهایی


سرکار خانم رویا عراقی از آخرین وضعیت آقای کاظمینی بروجردی برای بینندگان سیمای رهایی گزارش میدهند.
این مصاحبه پس از انتقال آقای کاظمینی بروجردی برای اعدام در روز گذشته انجام شده است و خانم دکتر رویا عراقی از آخرین اخبار در مورد ایشان در روز گذشته خبر می دهند.

هیچ نظری موجود نیست: