۱۳۹۳ مهر ۱۰, پنجشنبه

دادگاه روحانیت به آیت الله بروجردی: مناظره نمی کنیم، اعدام می کنیم

العربیه، منابع حقوق بشری ایران از صدور حکم اعدام برای آیت الله سید محمد حسین کاظمینی بروجردی، روحانی معترض، خبر دادند.
به گزارش سحام نیوز سایت نزدیک به مهدی کروبی، روز چهارشنبه ۱ اکتبر۲۰۱۴، حسین کاظمینی بروجردی، که هشتمین سال دوران حبس خود را در زندان اوین سپری می کند، به طور ناگهانی برای اجرای حکم اعدام، از بند ویژه روحانیت خارج شد.
آیت الله بروجردی اوایل مهر سال جاری، توسط محمد موحدی دادستان ویژه روحانیت، به طور شفاهی به اتهام "بدعت و تفاسیر دینی مخالف با نظرات رهبری"، ازطریق "تدوین کتاب و تدریس آن در زندان"، به اعدام تهدید شده بود.
رویا عراقی، معاون و سخنگوی آیت الله بروجردی، در مصاحبه با ونداد اولاد عظیمی، فعال حقوق بشر، گفت: "به خانواده این زندانی عقیدتی اعلام شده که وی تا زمان اجرای حکم اعدام، ممنوع تلفن و ممنوع الملاقات می باشد. مراجعه و تجمع خانواده این زندانی درمقابل دادگاه ویژه روحانیت، تا لحظه انتشاراین گزارش، بدون پاسخ مانده وهمچنان از سرنوشت این روحانی منتقد حکومت، اطلاعی در دست نیست".

رویا عراقی درخصوص نحوه صدور و ابلاغ حکم اعدام و آخرین وضعیت این زندانی عقیدتی افزود: "اول مهرماه، دادستان دادگاه ویژه روحانیت به سلول آقای بروجردی رفته و به عنوان یک مقام رسمی که نظراتش نظرات رسمی نظام، محسوب می شود، با در دست داشتن کتاب آقای بروجردی که در داخل زندان تهیه و تدوین شده بود، به وی گفته که نظرات ایشان و محتوای این کتاب یک بدعت است و کاملا با نظرات رهبری نظام مغایرت دارد. او گفت که آقای بروجردی و کلیه کسانی که در تهیه و انتشاراین کتاب سهیم و دخیل بودند، مرتد هستند، و حکمشان اعدام است".
سخنگوی آیت الله بروجردی در باره نحوه ابلاغ حکم اظهار داشت:" بطورکلی دادگاه ویژه روحانیت، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز، ازاساس نهادی غیرقانونی است که برای اوایل انقلاب تشکیل شده بود، اما همچنان به کارخود ادامه می دهد. این دادگاه تا به امروز که سالها از شکنجه و زندان آقای بروجردی و هوادارانش می گذرد، هیچ حکمی به صورت کتبی به شخصی ارائه نکرده است. این روال برای سایر متهمین و محکومین این دادگاه هم برقرار است".
رویا عراقی در جواب پرسش فعال حقوق بشر در باره اینکه آیا دادگاهی برای آقای بروجردی تشیکل شده یا نه، افزود:" معمولا دادگاهی تشکیل نمی شود، برای سایر دوستان ما هم در ایران(هواداران آقای بروجردی)، دادگاهی تشکیل نشد. به جز دادگاه اولیه در زمان بازداشت آقای بروجردی وهوادارن، هیچگاه دادگاه دیگری برگزار نشد، ولی پرونده آقای بروجردی وهوادارانش، همواره باز بوده است. آنها هیچ وقت حکم کتبی به ما نمی دهند و هیچ گاه هم دادگاهی رسمی برگزار نمی شود. پرونده آقای بروجردی مستقیم زیرنظرآقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران هدایت می شود و احکام براساس دستورات او صادر و اجرا می شود. در واقع آنها فقط برای ابلاغ و اجرای حکم، به زندانی مراجعه می کنند و نه برای برگزاری دادگاه".
نماینده آیت الله بروجردی در باره محتوای کتابی که بخاطر آن حکم اعدام صادر شده گفت: "این کتاب از مجموعه صحبت های آقای بروجردی در داخل زندان، توسط هواداران ایشان درخارج از زندان گردآوری و تهیه شده است. این کتاب داخل ایران منتشر شده و هنوز درخارج ازکشور برای انتشار آن، اقدامی نشده است. در داخل ایران از طریق همکاران و هواداران آقای بروجردی منتشرشده است. کتاب شامل نظرات ایشان در زمینه توحید می باشد که دیدگاهی غیر سیاسی نسبت به این موضوع دارد که کاملا متفاوت است نسبت به آن چیزی که آنها(روحانیون) می گویند".
به گفته رویا عراقی،  آیت الله بروجردی، در واکنش به ایرادات دادستان به این کتاب، گفته است :"من تمام نظراتم مستند است و برای مناظره با همه کسانی که مثل شما اعتقاد به دین سیاسی دارند، آماده ام واگر فکر می کنید که ابهامی وجود دارد، دستور دهید تا مناظرهای درحضور ناظران بین المللی برگزار شود تا مشخص شود که حق با کیست. اما دادستان(موحدی) به آیت الله بروجردی گفت:" ما اهل مناظره نیستیم، ما محاکمه می کنیم واعدام" . بنا به گفته سخنگوی بروجردی "ادامه این دیدار با تهدید و توهین دادستان  پایان یافت".

رویا عراقی افزود:"موضوعی که می خواهم اضافه کنم این هست که دادستان دادگاه ویژه روحانیت هیچ وقت برای تهدید و توهین به سلول زندانی نمی رود. برای اینکار بازجوها و زندانبانان، به اندازه کافی برای آزار و توهین، درمحل حضور دارند. بنابراین حضور دادستان در  سلول آقای بروجردی ابلاغ شفاهی، مواضع رسمی حکومت هست. چون دادگاه ویژه روحانیت زیرنظر مستقیم آقای خامنه ای است، بنابراین همه شواهد دال بر اجرای این حکم توسط آنهاست. حساسیت ما به این دلیل هست که این بار اول نیست که تصمیم به قتل آقای بروجردی گرفته می شود. در همان اولین سال بازداشت ایشان(هشت سال پیش)، قرار بود که او و حتی هوادارانش را قتل عام کنند که خوشبختانه موفق نشدند. ولی متاسفانه تلاشها ادامه پیدا کرد که نهایتا به دستگیری منجر شد. چندین بار در داخل زندان و در دوران حبس ایشان، به جان وی سوقصد شده است".

درحال حاضرایشان در وضعیت بحرانی از لحاظ جسمانی قرار دارد و به بستری شدن در بیمارستان مجهز نیاز دارد. اما درطول این هشت سال، او حتی از یک دقیقه مرخصی برخوردار نبود و از هرگونه دارو و درمان محروم بوده و این خود به معنای قتل خاموش یک آزاد اندیش است. بنابراین این مسئله جدیدی نیست، آنها از هر فرصتی برای حذف وی استفاده می کنند و البته با توجه به مسائل بین المللی و اعدام های اخیر، نگرانی ها از اجرای حکم اعدام وی، بیشتر شده است.

سخنگوی آیت الله با اشاره به اعدام های اخیر گفت:"وقتی اعدام«بدون دلیل موجه» این افراد (امیر اصلانی و غیره...)  را می بینیم، پس نسبت به آقای بروجردی حساسیت های بیشتری هست. ازطرفی چون شرایط سیاسی حکومت در داخل ایران مناسب نیست، ایجاد ترس و وحشت ازطریق اعدام ها، تلاشی است برای کنترل اوضاع از طریق ایجاد رعب و وحشت. از این رو ایشان را به عنوان یکی از چهره های شناخته شده، مورد هدف قرار داده اند تا در واقع به عنوان یک نوع محکی برای حکومت قرار گیرد، به طوریکه اگر اعدام ایشان با واکنش در داخل و جامعه بین الملل جلوگیری و محکوم نشود، آغازی خواهد بود براعدام های گسترده تر. من تاکید می کنم که این مسئله باید به شدت رسانه ای شود و همه سازمانهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر باید برای پیشگیری ازاجرای این حکم، همکاری کنند، چون مسئله یک شخص نیست، این یک جریان فکری است".
رویا عراقی در باره وضعیت کنونی آیت الله بروجردی گفت:" از آیت الله بروجردی هیچ اطلاعی در دست نیست. تجمع با حضور اعضای خانواده و چند نفراز بستگان انجام شده که درحال حاضر از تعداد آنها اطلاعی دقیقی ندارم. هیچ پاسخی درخصوص وضعیت آقای بروجردی به آنها داده نشد و خانواده همچنان از وضعیت ایشان بی خبر هستند. همسرآقای بروجردی صبح دچار مشکلاتی شد که برای ساعاتی به بیمارستان منتقل شد، اما پس از بهبود نسبی، به منزل منتقل شد و در کل خانواده در وضعیت خوبی به سر نمی برند".

وی در باره اقداماتی که برای پیشگیری از اجرای حکم آقای بروجردی انجام گرفته، گفت: "درخارج از کشور با همه فعالان حقوق بشر و سازمان ها و رسانه ها، در تماس هستیم و پیام هایی ارسال کردیم. اطلاع رسانی وسیع دراین مورد انجام خواهد شد. در داخل کشورهم برنامه هایی داریم و منتظر عکس العمل حکومت هستیم، حتما برای آنها هم فکرهایی داریم که به اطلاع هم وطنان خواهیم رساند".

پیشتر نیز دادگاه ویژه روحانیت درسال ۲۰۰۷، برای آقای کاظمینی بروجردی حکم اعدام درخواست کرده بود که با فشار مجامع حقوقی و تلاش نهادهای حقوق بشری، حکم اولیه لغو و به ۱۱ سال حبس تغییر یافته بود.

سیدحسین کاظمینی بروجردی متولد یکم اوت ۱۹۵۸ در بروجرد، روحانی ایرانی، زندانی سیاسی و از مخالفان تئوری ولایت فقیه است. وی مخالف دخالت دین در سیاست و طرفدار جدایی دین از دولت و بازگشت به اصل دین سنتی است. او سپتامبر ۲۰۰۶ به همراه جمعی از هوادارانش بازداشت شد و تا به امروز از مرخصی و امکانات پزشکی در زندان اوین محروم بوده است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

همه کسانی که درد استبداد و دیکتاتوری حکومت فعلی ایران را چشیدند آماده دفاع از آرمان آزاداندیش غیور ایرانی هستند. زنده باد آزادی عقیده و مذهب.