۱۳۹۳ مهر ۱۷, پنجشنبه

حضور معاون آقای کاظمینی بروجردی در برنامه افق

خانم دکتر رویا عراقی به عنوان یکی از مهمان های برنامه افق از آقای کاظمینی بروجردی می گویند در این برنامه همچنین سیما فرتاش، کنشگر مدنى؛ آنیتا قناعی، فرا درمانگر؛ علی نیری، استاد فیزیک نظری؛ مهدی آقازمانی، پژوهشگر اجتماعی حضور داشتند.

هیچ نظری موجود نیست: